VÅRA LEDORD

Nytta

Det är den översta rubriken på vår företagsagenda. Hur kan vi göra mer nytta. Detta vill vi ägna ALL VÅR energi åt. Det skapar ett försprång mot våra konkurrenter och ett lönsamhetsutrymme som vi öppet kan diskutera och dela med våra kunder.

Systemperspektiv

En ny kylmaskin med bättre teknik kan ge en lägre energiförbrukning och med en återvinning på varma sidan kan kalkylen se bra ut men…
Nya ventilationsaggregat med effektivare växlare och bättre styrning skulle kunna minska behovet av både värme och kyla men…
En avlastning av kanalsystemen kan innebära att vi behöver halva energin för att leverera samma luftmängd så… allt hänger ihop och det lönar sig att tänka efter!
Vi är inte en ventilationsfirma, inte en kylmaskinssäljare eller en styrsystemsleverantör. Vi har många samarbeten men sitter inte i knäet på någon. Vi har ett systemtänk och tillsammans med er sätter vi systemgränserna/målsättningarna.

Långsiktiga relationer

Återkommande kunder är ett resultat av att vi tar ansvar för vad vi lovar och vad vi gör. Att hålla en hög trovärdighet innebär att vi kan stryka ”sälj” ur budgeten och lägga energin på NYTTA! Det är där vi vet att resultaten ligger både för oss och för er.

Vårt sätt att arbeta

Vad jobbar vi med och hur

Vi arbetar med befintligt fastighetsbestånd. Mer specifikt med kommersiella fastigheter. I vår projektbank ligger livsmedelsbutiker, shoppingcenter, kontorshus, lager, logistikhallar, renrum osv.

När vi fokuserar på vårt ledord ”NYTTA” ser vi stora möjligheter att förbättra projektekonomin genom ett annat sätt att arbeta.

Med denna modell får vi möjlighet att ta ansvar och kan följa resultatet av vårt arbete. Detta borgar för ett engagemang och yrkesstolthet som gör att vi kan vara passionerade år… efter år… efter år….

Vi, och då menar jag ”vi” i den mycket vida bemärkelsen, har inte råd att fortsätta arbeta med suboptimerade upphandlingsprocesser som uppfinner sina egna kostnader och där alla parter drar i olika riktningar. ”Vi” måste enas om målsättningarna, våga lita på varandra och se till att förvalta det förtroendet.

Vi uppskattar att vi kan klippa bort 20% av projektkostnaderna genom detta arbetssätt och uppnå minst 15% bättre resultat energimässigt….ibland mycket mer…

Så fungerar vår Geiser™

Geiser™-Värmeväxlare

Förbrukat varmt vatten,  som i normala fall leds ut i avloppet, passerar först vår värmeväxlare, och lämnar av sin värme till kallvatten som är på väg till uppvärmning. 

Geiser™ är en patenterad värmeväxlarlösning med en unik kombination av att…

 1. kunna värmeväxla vatten som innehåller håravfall, hud- och tvålrester utan att över tid tappa verkningsgrad eller behöva underhåll.
 2. leverera en temperaturverkningsgrad upp till 65%.

Geiser™ S – Värmeväxlare

 1. KV på väg till dusch leds via VVX på våningen under för att förvärmas.
 2. Förvärmt vatten leds till KV på armatur.
 3. Duschvatten leds i avskild avloppsstam till VVX i våning under och därefter ansluts till det allmänna avloppet.
Geiser™ M – Värmeväxlare
 1. Kallvatten leds till varmvattenberedningen via VVX-enhet för att förvärmas.
 2. Duschvatten leds i avskild avloppsstam till VVX och därefter ansluts till det allmänna avloppet.
 3. Bypass installeras på kallvatten in. Då flödena genom VVX kan vara väldigt olika och försörjer alla VV förbrukare i våningsplanen, inte bara dusch, kommer det vara nödvändigt att installera en bypass bredvid VVX i händelse av att KV-flödet till VV-beredningen blir så stort att det skapar ett tryckfall i VVX. Bypass öppnas på styrsignal från tryckmätare över VVX.

Notering: För att inte tappa för mycket temperatur i transporten föreslås det att den separata avloppsstammen isoleras med minst 5 mm.

Simhallar/Idrottsanläggningar

Geiser™ M – Värmeväxlare

Om din simhall har…

…möjlighet att skilja grå(dusch)vatten från svartvatten.
…mer än 20 000 besökare per år.
…ett värmebehov som man betalar för.

DÅ! kan vi leverera en lösning som…

…återför 70-90% av värmen i gråvattnet.
…med 20 000 besökare/år har en payoff-tid på 10 år.
…med 50 000 besökare/år har en payoff-tid på 5,8 år.
…med 100 000 besökare/år har en payoff-tid på 3,6 år.
…med 200 000 besökare/år har en payoff-tid på 2,8 år.
…med 300 000 besökare/år har en payoff-tid på 2,1 år.
…med 400 000 besökare/år har en payoff-tid på 1,7 år.
…med 500 000 besökare/år har en payoff-tid på 1,5 år.

Lösningen är unik därför att…

…den är underhållsfri.
…enkel att installera.
…har extremt hög verkningsgrad.

Bostäder - Stamrenovering

Geiser™ S med Kasettlösning

 1. KV på väg till dusch leds via VVX på våningen under för att förvärmas.
 2. Förvärmt vatten leds till KV på armatur.
 3. Duschvatten leds i avskild avloppsstam till VVX i våning under och därefter ansluts till det allmänna avloppet.

Bostäder - Nybyggnation av flerbostäder
Geiser™ Multi-Verts i gemensam UC
 1. Kallvatten leds till varmvattenberedningen via VVX-enhet för att förvärmas.
 2. Duschvatten leds i avskild avloppsstam till VVX och därefter ansluts till det allmänna avloppet.
 3. Bypass installeras på kallvatten in. Då flödena genom VVX kan vara väldigt olika och försörjer alla VV förbrukare i våningsplanen, inte bara dusch, kommer det vara nödvändigt att installera en bypass bredvid VVX i händelse av att KV-flödet till VV-beredningen blir så stort att det skapar ett tryckfall i VVX. Bypass öppnas på styrsignal från tryckmätare över VVX.

Notering: För att inte tappa för mycket temperatur i transporten föreslås det att den separata avloppsstammen isoleras med minst 5 mm.

Villor, Hotell, Vintersport anläggningar, Fjällstugor
Geiser™ Anpassas till ditt behov

Hör av dig så hittar vi en lösning till ditt unika behov.

Ögärdesvägen / Klövern (EEF)

”Hittills överträffar vi förväntningar med 94%”

Beskrivning

2013 fick vi i uppdrag av KLÖVERN att ta ett helhetsgrepp på energiförbrukningen i en fastighet som man nyss förvärvat. Gammal kylmaskin och mycket driftstörningar . Efter en förstudie med beräkningar och en gemensamt framarbetad arbetsplan skred vi till verket…

 • Omprojektering/avlastning/ombyggnation av kanalsystem för luft.
 • 2 Nya aggregat
 • Nya (även för aggregat-tillverkaren) driftsvillkor anpassade efter fukthalt/internlaster och sommar/höst/vinter/vår driftsfall.
 • Injustering av både ventilation och radkretsar.
 • Pumpar dimensionering byte.
 • Genomgång av rumsregulatorer
 • Ny kylmaskin som övergår i värmepumpsfunktion vintertid (driftsvillkor)
 • Uppföljning av drift i 2 år!

Fakta

Beställare: Klövern Göteborg
Byggstart: 2014
Slutbesiktning: 2015
Uppföljning: Kalibrering, Optimering t.o.m okt 2017
Investering: 3,6 MSEK
Energigaranti: JA   (35% förbrukningsminskning från ref.år 2014)
Energibesparing: per 2017-01-01 = 68%
   
Ladda hem PDF
ICA Uddevalla / Kungsleden (EEF)

”PROJEKTET överträffaDE förväntningar med 3%”

Beskrivning

Uppdrag: att uppgradera ventilationen för maximalt 500 TSEK.  I övrigt inga krav.

Vårt motförslag var att vi inte gör arbetet med mindre än 750 TSEK. Som motprestation kan vi garantera en energibesparing om 100 MWh/år samt ett förslag på hur hyresgästen fick finansiera merkostnaden på 250 TSEK genom en tidsbegränsad ökad hyra om 10 TSEK/månad i 2,5 år eftersom energinotan åkte ner med samma belopp.  Här är resultatet efter 2,5 år:

KUNGSLEDEN:

 • Äger nu en anläggning för 750 TSEK som man har betalt 500 för.
 • Permanent förbrukningsändring om 100 TSEK/år = värdeökning om 500-1000 TSEK

Hyresgästen:

 • 120 kWh/år  i minskade driftskostnader
 • Jämnare/bättre inneklimat utan driftstopp

CONSAT

 • Vi är självförverkligade…
 • Våra kunder ger oss nya uppdrag och fortsatt förtroende…
 • Vi växer med 10% per år…

Fakta

Beställare: Kungsleden Göteborg
Byggstart:  Sommaren 2014
Slutbesiktning:  Augusti 2014
Uppföljning:  2,5 år Klart 1 Feb. 2017
Investering:  750 TSEK
Energigaranti: JA! 260 MWh besp på 2,5 år
Energibesparing: per 2017-02-01 268 MWh
   
Ladda hem pdf
Alströmergymnasiet (EEF)

”Hittills överträffar vi förväntningar med 26%”

Beskrivning

Vårt första uppdrag baserad på offentlig upphandling och formen “RESULTATORIENTERAD UPPHANDLING” (Se egen rubrik)

Krav :

 • Lös problemen i köket och serveringen
 • ABT 06
 • Garantera minst 150 MWh/år i energibesparing. besparingsgarantier utöver detta ger poäng…
 • Använd bara beprövade varumärken…

 Vi vann anbudet och genomförde entreprenaden under sommaren 2016. Efter bara ett halvår ligger vi en bra bit före prognos. Trots detta jobbar vi fortfarande aktivt med att öka besparingsmarginalen i projektet.

Fakta

Beställare: FABS Alingsås
Byggstart:  Maj 2016
Slutbesiktning: Sept 2016 
Uppföljning: Fram till Sept 2018 
Investering:  3,1 MSEK
Energigaranti: JA   (-590 MWh närmaste 2,5år)
Energibesparing: Prognos per 2017-01-01 – 625 MWh närmaste 2,5år
Ladda hem pdf
Kronobergsbadet / Specialfastigheter (VVX)

”Hittills överträffar vi förväntningar med 40,5%”

Geiser™ M

Vid Kronobergsbadet i Stockholm har det installerats en central värmeåtervinning av allt duschvatten. Värmeåtervinningen sker i separat avloppsstam. Avloppet separerades för att kunna återvinna värme från duschvattnet. Den återvunna värmen förvärmer tilloppet till fjärrvärmeväxlaren.

Investering: 285 TSEK.

Prognos energibesparing: 54 000 KWh/år dvs ca 4500 KWh/mån

Payofftid: Ca 5,3 år

Resultat fram till idag…  (Notera Förbrukning = Besparing) 

Fortsätter värmeåtervinningen i fortsatt återvinningstakt så kommer pay off tiden att bli 3,7år, istället för de 5,2 år som beräknades vid projektets start.

Snittbesparingen/mån: ca 6326,5 kWh/mån, dvs ca 40%  mer besparing än förväntat

Payofftid: 3,7 år

Trelleborgsbadhus / Trelleborgskommun (VVX)

Geiser™ M med ackumulerat gråvatten

Installationen gjordes 2014 och ersatte en tidigare dysfunktionell värmeväxlarinstallation. Vi saknar tyvärr återkoppling ifrån Trelleborgskommun och kan därför inte redovisa energibesparingsvolym.

Ladda hem pdf
Dragspelsgatan Frölunda / Bostadsbolaget (VVX)

Geiser™ S i kassettlösning

När det var dags för stambyte i ca 880 lägenheter valde man så klart att bygga in vår lösning i varje våtrumskassett. Lokal direktåtervinning där gråvatten från dusch går igenom en enskild VVX-enhet på våningen under och värmer KV-på väg till duschen på våningen över.

LADDA HEM PDF

Jan Bertil Johansson
Chairman Consat AB, CEO Consat SES AB

P: +46 31 - 340 00 03

Ian Hostetter
Business Area Manager Consat SES

P: +46 31 - 385 03 60

Lars Olof Lindeheden
Business Development Manager

P: +46 31 - 340 00 13

Andreas Olsson
Project leader

P+46 31 - 385 02 43

Patrik Bengtsson
Trainee Stockholm

P: -

Dilip Kumar Vellore Saikumar
Trainee Stockholm

P: -

Anna Elofsson
Time off to study

P: 

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.