Ända sedan Consats grundades har industribranschen varit ett av våra tveklöst starkaste områden. Vi är verksamma inom utveckling av kompletta specialmaskiner, produktionslinjer och vi har en egen produktplattform för avancerade visionsystem. Vi tillhandahåller också tjänster och utvecklingsuppdrag inom automation, mekanik, elektronik, mjukvara, telematik och IT. Vår styrka är framförallt att ta oss an tvärfunktionella utvecklingsprojekt som inbegriper flera teknikområden.

Turnkey projekt

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

Vi värdesätter långsiktiga relationer där vi över tid kan bygga upp för kunden nödvändig domänkunskap.

Många av våra projekt tillkommer genom att vi agerar proaktivt gentemot våra kunder och då är just tillgång till relevant domänkunskap i många fall en avgörande faktor.

Att som medarbetare få ingå i tvärfunktionella projekt där ens egen insats spelar stor roll samtidigt som man får möjlighet att bredda sin kompetens är synnerligen uppskattat bland våra medarbetare.

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

AstaZero

Consat är utvecklingspartner till AstaZero för utveckling av ny test och provningsutrustning.

Tillsammans har vi utvecklat världens just nu mest avancerade vinschsystem för styrning av multipla krockmål. Vinschsystemet är synnerligen kraftfullt och kan med hög positionsnoggrannhet accelerera mål som älgar och cyklister till verklig hastighet på exceptionellt kort tid.

Det nya vinschsystemet möjliggör tester av nästa generations aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon.

 

www.astazero.com

SKF

Som utvald leverantör inom produktionsutveckling till SMNE har vi genom åren levererat både utrustning och ingenjörstjänster.

http://www.skf.com

Swedish Match NE AB

Som utvald leverantör inom produktionsutveckling till SMNE har vi genom åren levererat både utrustning och ingenjörstjänster.

Höganäs

Sedan 2011 har Consat varit utvecklingspartner till Höganäs Digital Metal gällande framtagning av deras högprecisions-3D skrivare för metall.

Den första maskinen tog fram i Consats konceptverkstad och numera har man nått så pass långt att man serieproducerar avancerade produkter åt externa kunder på flertal 3D skrivare. Precisionen är exceptionellt hög och tekniken stöder produktion baserad på olika metaller.

https://www.hoganas.com/3dprinting/

Fresenius Kabi

Consat har under många år medverkat i utveckling av specialmaskiner och visionsystem inom Fresenius-Kabis läkemedelsproduktion. Både på konsultbasis och leveransprojekt.

Oxeon Textreme

I samarbete med professor Nandan Khokar har Consat varit med och utvecklat vävmaskinerna till Oxeons Textreme kolfiber.

Textreme är marknadens ledande kolfiberväv och används i de mest krävande applikationer för t.ex. Formula 1, Americas Cup, ishockey utrustning, tävlingscyklar osv.

www.textreme.com

www.Oxeon.se

Ripasso

Consat är utvecklingspartner till Ripasso Energy inom mekanik, elektronik mjukvara och IT.

Vi har haft förmånen att få följa Ripasso på hela resan från start upp till börsintroduktion.

Ripassos produkt består av en parabolisk spegel som koncentrerar solljus till en 33kW Stirling motor. Ripasso Energy kan tillhandahålla en verkningsgrad på över 30% från instrålad sol till producerad el ut på nätet.

www.ripassoenergy.com

xeon.se

ABB

ABB

Consat och ABB är sedan flera år partners med fokus på robotteknik

”ABB Value Provider Program är ett samarbetsavtal som står för kvalitet och förtroende i två riktningar och som samtidigt är ett kraftfullt och enat program som ger möjligheten för Consat att använda ABB som den sammanhållande länken”, berättar Pierre Penning, ABB Value Provider Program Manager

http://new.abb.com/products/robotics

Coesia Flexlink

Consat är Flexlinks uttalade huvudleverantör av utvecklingstjänster och vi har också ett väl utvecklat samarbete kring respektive bolags produktsortiment.

http://www.flexlink.com/en/home/

SoGeSi SPA

SoGeSi SPA

Tillsammans med italienska industrikoncernen SoGeSi utvecklar vi nya produktionslösningar för MedTech och tvättindustrin.

www.sogesi.it

För flertalet av våra industriprojekt och uppdrag är produktionsteknik ett centralt begrepp.

Välkonstruerade produkter i effektiv produktion med smarta flödeslösningar på verkstadsgolvet stärker våra uppdragsgivares konkurrenskraft på den globala marknaden.

Konceptlösningar vid anpassning och utveckling av produktionsapparat.

 • Verktyg och fixturer.
 • Process- och maskinstatusbedömningar.
 • Produktions- och anläggningsdesign/layout.
 • Rationaliseringsprojekt.

För många stora internationella industrikoncerner är det vanligt att man flyttar produktion mellan olika enheter.

Consat har stor erfarenhet att bistå med att effektivt flytta produktion och samtidigt effektivera flöden och produktionsutrustning inklusive riskhantering och CE.

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling för industri.

Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att leverera nyckelfärdiga systemlösningar

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom området mekanisk konstruktion:

 • Konceptutveckling
 • Specialmaskiner
 • Materialhantering
 • Produktutveckling
 • Verktygsbunden konstruktion
 • Tung konstruktion
 • Verktygskonstruktion
 • Fixturer och jiggar
 • Provningsteknik
 • Provningsutrustning

Consat styrka är att genomföra leveranser och projekt innehållande flera olika teknikdiscipliner. Automation är en central del i många av dessa mekatronikprojekt. Vi erbjuder även automations tjänster och projekt för externa uppdrag.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom området Industriell automation:

 • Konceptuell utveckling
 • Övergripande styrsystem
 • SCADA-system
 • Mjukvaruutveckling
 • PLC/HMI-programmering
 • Robotprogrammering
 • Robotsimulering
 • Servoteknik
 • Elkonstruktion
 • Visionssystem
 • IoT

.

 

Consat Quidance Vision (CQV) är ett system som övervakar, mäter och klassificerar egenskaper hos föremål, produkter och vätskor.

Bland våra uppdragsgivare finns en lång rad företag inom så vitt skilda branscher som livsmedel, hygienprodukter, verkstadsindustri, läkemedel och fordonstillverkning.

Gemensamt för alla är att de ställer extremt höga kvalitetskrav och att deras tillverkning sker i komplexa processer med hög automationsgrad i höga hastigheter,.

CQV kan användas bland annat för kontroll av produktsammansättning och detaljnärvaro, för att avläsa defekter på komponenter eller produkter, hitta sprickor och porer i material, men också för kontroll av tids- och rumsmått.

CQV klarar av att samtidigt kvalitetsgranska och positionera. Det fungerar dessutom tillsammans med marknadens alla system för robotguidning.

Andreas Svensson
Produktchef CQV

Telefon: 031 - 340 00 15

High Capacity

Flexible

Reliable

User Friendly

CQV i produktion

Med CQV får man en kontinuerlig och konsekvent övervakning av sin produktionsprocess i realtid. Detta innebär att man kan snabbare agera på förändringar i sin produktionsprocess och på så sätt maximera sin produktionseffektivitet. Information om hur processen presterar är tillgänglig för alla nivåer i ett företag och anpassas så att relevant information visas för olika användare genom att CQV är förberett för att kopplas mot olika användare och olika enheter i linje med Industri 4.0.

Classification

Measuring

Robot guiding

Användargränssnitt

Consat Quidance Vision är enkelt att lära sig och lätt att använda och läsa av. Systemets användargränssnitt är intuitivt och det kan naturligtvis skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål.

Hela systemet övervakas från en väl disponerad skärmvy som visar den information som behövs för att processen skall kunna kontrolleras och styras. Realtidsdata visas också i grafer för olika processparametrar för att en användare skall få en snabb överblick av vad som sker i processen.

Vid byte av produkter eller maskiner byter operatören dessutom enkelt till ett nytt recept, helt utan onödiga stopp eller manuella inställningar. Detta innebär att operatören hela tiden har full kontroll över eventuella problem i produktionsflödet och snabbt kan agera om något händer med produktionsprocessen.

Databas

Alla bilder på felaktiga produkter samlas i en databas tillsammans med information om vad som var inte godkänt med produkten. Denna information kan sedan hämtas för djupare analyser av vad som orsakat att felaktiga produkter har producerats.

All data som genereras av systemet kan också sparas för att vid ett senare tillfälle analyseras och styra produktionen för att på så sätt öka produktlinjens kapacitet och effektivitet, poängterar Andreas Svensson.

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids-&funktionsmässig leveransprecision.

Lägg därtill också kraven på full transparens genom hela design-/utvecklingsflödet, testmetodframtagningen samt slutliga rapporter både för implementation och testning.

Kvalité av dagens mått mäts i leveransprecision samt fullständig kontroll av utvecklingsprocessens alla steg.

Consat har som ambition att uppfylla, men helst överträffa, kundens krav och har därför etablerat en kvalitetssäkrad process för all inhouse verksamhet.

Denna drivs genom agila metoder och kvalitén övervakas ständigt genom att vi följer (och regelbundet reviderar) våra metoder och processer.

För industriprojekt har vi egna konceptverkstäder för att kunna genomföra utvecklingsprovning och intrimning samt FAT tester innan leverans till kund

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids-&funktionsmässig leveransprecision.

Att kunna prova nya maskinkoncept i form av prototyper är av stort värde och vi har därför utvecklat ett nära samarbete med tillverkare och montörer för att snabbt och kostnadseffektivt kunna realisera våra konstruktioner i fungerande maskiner och produkter.

Konceptverkstad

Vid huvudkontor i Partille har vi en större konceptverkstad för utprovning av kompletta produktionslinjer och specialmaskiner. Vid vårt kontor i Stockholm har vi en konceptverkstad för montage och utprovning av verktyg och fixturer. Att ha direkt tillgång till konceptverkstäder vid våra utvecklingscentra ger kortare utvecklingstider och bättre lösningar.

3D Skrivare

Vid produktutveckling finns ofta behov av snabb verifiering av vald läsning. Consat har införskaffat en maskin för framtagning av prototyper enligt tekniken FDM (Fused Deposition Modelling) för modeller i ABS-plast. Maskinen är tänkt att användas som service i verksamheten och för våra kunder. Modeller kan tas fram i max storlek 203x203x305mm. Utöver denna maskin har vi en egen verkstad för montage och enklare maskinbearbetning i svarv och fräs m.m.

Elektroniklabb

För effektiv utveckling är det viktigt att ha en närhet till test & verifieringsmöjligheter och därför  har vi investerat i egna ESD skyddade labblokaler med mät- och löd utrustning.

Vi har arbetat med maskinsäkerhet och CE-märkning sedan 1995 och kan hjälpa er med:

• Riskanalyser (enl. Maskindirektivet, LVD och Atex)

• Sammanställningar av CE-dokumentationer

• Praktiska åtgärder

• Rådgivning vid ombyggnader eller flytt av maskiner etc.

• Upprättande av rutiner och lathundar m.m.

• Kundanpassade utbildningar

 

Magnus Ohlsson
VD Consat Engineering

Telefon: 031 - 340 00 10

Emil Brandt
Vice VD och affärsutvecklingschef Consat Engineering

Telefon: 031 - 340 00 17

Patrick Nilsson
Teknikområdeschef Koncept & Projekt

Telefon: 031 - 340 00 48

Lars Olsson
Teknikområdeschef Specialmaskiner

Telefon: 031 - 385 03 10

Niklas Kjällström
Teknikområdeschef

Telefon: 031 - 340 00 29

Håkan Kroksmyr
Affärsområdeschef Stockholm

Telefon: 08 - 562 60 510

Erik Ohlsson
Teknikområdeschef Stockholm

Telefon: 08 - 562 60 502

Ragnar Hallgren
Affärsutvecklingschef Elektronik och System

Telefon: 031 - 340 00 80

Jonas Williamsson
Koncept & Projekt El & System

Telefon: 031 - 340 00 18

Christian Crona
Teknikområdeschef System Design & Projektledning

Telefon: 031 - 385 02 33

Följ oss!
Dela med dig!