FRAMGÅNG GENOM INNOVATION

Tack vare lång erfarenhet, fantastiska medarbetare, hög kompetens och kreativitet tillhandahåller vi unika tekniska lösningar med både bredd och djup.

Consat har en särställning på marknaden när det gäller att genomföra tvärfunktionella projekt och uppdrag.

Vi verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och ITS för Kollektivtrafik. Självständigt eller i samverkan med våra nätverk når vi resultat med entusiasm och skaparglädje.

Välkommen till oss!

Kort om Consat

Consat startades 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörshus. Bolagsgruppen växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter.

Vi är organiserade inom dotterbolagen Consat Engineering AB med affärsområdena Industriteknik och Elektronik & Systemutveckling, Consat Telematics AB som utvecklar och tillhandahåller ITS system för kollektivtrafik, Consat Data AB som arbetar med nätverks- och systemunderhåll och Consat Sustainable Energy Systems AB som genomför energieffektiviseringsprojekt inom kommersiella fastigheter.

Vi arbetar långsiktigt och i en nära relation med våra kunder, antingen på plats hos dem eller på något av våra kontor. Fokus i vårt arbete ligger alltid på kundnyttan.

VD Har ordet

Consat är ett helt unikt bolag! I förhållande till vår storlek finns det få om ens något bolag som håller på med så många utmanande och spännande utvecklingsprojekt.
I mer än 30 år har vi drivits av att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva förhållningssätt.

För oss är det viktigt att skapa långsiktiga relationer som bygger på ett förtjänat och ömsesidigt förtroende. I det ligger också att vi är tydliga med var vi själva är bra på och vad vi är mindre bra på. För att lösa avancerade och komplexa projektleveranser behöver man därför samarbeta såväl med kunder, partners och leverantörer, något som vi på Consat tvivelsutan är erkänt duktiga på.

Vår ambition är att växa kontinuerligt och organiskt i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter. Så länge det finns kunder med svåra problem kommer det att finnas behov av Consat!Consat är våra medarbetare och samtidigt som vi utvecklar våra erbjudanden mot kund är det lika viktigt att vi som bolag fortsätter att utveckla oss som en attraktiv arbetsgivare. Som anställd på Consat skall man få möjlighet att utvecklas genom utmanande uppdrag och projekt i en gemenskap som präglas av engagemang, entusiasm och passion.

Martin Wahlgren
CEO Consat AB
Värdegrund

Bolagets verksamhet bygger på våra medarbetares kompetens och vår långsiktiga relation till kunder och samarbetspartners.

Consat är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar. Vi anställer medarbetare med driv, engagemang och passion för teknik.

Som medarbetare skall man känna trygghet och trivsel på jobbet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det skall uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Consats fortsatta framgångar. En god balans mellan kön och mångkulturella bakgrunder skall i detta sammanhang ses som utvecklande och positivt för verksamheten.

Våra kunder skall vara ledande inom sitt område och ha en stark finansiell bas och en ledning som förstår vikten av att man måste utveckla sina produkter och processer för en långsiktig framgång.

Vår värdegrund bygger på:

  • Långsiktighet
  • Kompetens
  • Engagemang
  • Innovationsförmåga
  • Samarbete
Historik

Visionen från starten 1986 var ett begränsat antal ingenjörer med fokus på utvecklingsintensiva uppdrag inom området specialmaskiner. Vår slogan ”Ingenjörer med passion för teknik” beskriver väl vad som alltid har gällt i företaget. Från namnförslaget SATCON till CONSAT, på initiativ från PRV en fredagseftermiddag, så var företaget etablerat.Långsiktiga relationer till våra kunder är och har alltid varit vårt motto.

Vårt första uppdrag erhöll vi från Volvo Bussar, en kund som än idag är med oss.

Redan från början var det viktigt för oss att satsa på personalaktiviteter utanför själva verksamheten där familjen involverades i möjligaste mån. Alltför att stärka banden till företaget och skapa en god gemenskap.

Under slutet av 1980-talet anställdes ett antal ingenjörer med bakgrund inom specialmaskiner, vilket så småningom blev grunden till vår kompetens inom området. 1992 drabbades vi av stora kundförluster i samband med finans- och bankkrisen. Vi har i en positiv bemärkelse tagit lärdom av dessa tider och i vissa delar anpassat verksamheten utifrån detta.

Nyckeltal
CONSAT KONCERNEN 2015

Omsättning 216 MSEK
Vinst 10,7 MSEK
Soliditet 43,8%
Kreditbetyg AAA

Genomgående för bolagen i Consatkoncernen är att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva förhållningssätt.

Tillväxten är organisk i kombination med att vi expanderar via fokuserade dotterbolag.

Vi strävar efter att verka inom framtidens tekniker balanserat med en stor kundbas för att nå stabilitet över tid.

Organisation
Engineering

Consat Engineering AB är en ingenjörsbyrå helägd av Consat AB. Basen ligger i Partille och satellitkontor finns i Göteborg och Stockholm.

Våra kunder värdesätter vår skicklighet inom produkt- och produktionsutveckling. Vi erbjuder enskilda ingenjörs- och specialisttjänster på konsultbasis till heltäckande förstudier med skräddarsydda projektleveranser framtagna i våra egna verkstäder.

Oavsett om du är kund eller medarbetare kommer du att uppleva det levande och kreativa samarbetet mellan teknikdisciplinerna mekanik, automation, visionteknik, industriell IT, telematik, mjukvaruutveckling, elektronikutveckling och test som en stor tillgång till din egen eller ditt företags fortlöpande utveckling.

SES

Consat Sustainable Energy Systems AB (SES) är ett helägt dotterbolag av Consat AB. Fokus ligger på energieffektivisering av kommersiella fastigheter.

Uppdragen inleds med grundläggande analyser och därefter kompletta entreprenader med garanterad energieffektivisering.

Consat SES är också exklusiva återförsäljare i Norden av en av världens mest effektiva gråvatten värmeväxlare för värmeåtervinning för duschar.

Telematics

Consat Telematics AB är helägt av Consat AB. Företaget är baserat i Partille och har dotterbolag i USA, Kanada och Norge.

Vi på Consat Telematics är specialister på telematik för fordon med fokus på system för kollektivtrafik.

Vi har stor internationell erfarenhet och erbjuder kompletta och kundanpassade ITS-lösningar för städer, regioner och operatörer.

Data

Consat Data AB är ett helägt dotterbolag av Consat AB baserat i Partille.

Consat Data är en komplett partner inom IT och våra produkter och tjänster täcker ett mycket brett spektra. Vårt ledord är problemfri drift så långt det är möjligt och vi har specialiserat oss inom bl.a. systemövervakning.

Med hjälp av vår programvara får vi realtidsinformation från våra kunders system och kan proaktivt avhjälpa eventuella problem innan de drabbar användarna. Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag.

Storleken på våra kunder varierar från en fristående dator till nätverk med hundratals arbetsstationer och servrar. Skälen till att anlita oss kan vara flera. Antingen tycker man att man är för liten för att hålla sig med en egen datagrupp, eller att man vill ha en leverantör som kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar inom IT-drift.

Vår verksamhet är inriktad på att tillhandahålla kompetens och personal för teknisk konsultation samt nyckelfärdiga projektlösningar till våra kunder.

Vår verksamhet och våra tjänster ska visa på professionalitet och god miljöhänsyn och ska ha sådan kvalitet och miljöprestanda att våra kunders och övriga intressenters krav och förväntningar till fullo uppfylls.

Vi ska ha ett medvetet miljöarbete och minska vår och våra kunders miljöbelastning och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att kontinuerligt arbeta med utveckling av ledningens och personalens kompetens samt företagets verksamhet och utbud håller vi en hög nivå med ständiga förbättringar som resultat.

Consat är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Produkt-och systemutveckling inom industrin är komplexa områden som kräver expertis av många olika slag.

Tack vare ett nära och mångårigt samarbete i nätverk som kompletterar Consats egen kompetens kan vi åta oss såväl stora som sammansatta uppdrag.

Netgroup Engineering

För att stärka vår leverans mot fordonsindustrin var Consat med och grundade Netgroup Engineering AB 1999

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag. Netgroup fokuserar på fordonsbranchen och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Consat är med som en av Lindholmen Science Parks delägare. Under mer än 10 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Ericsson

Consat och Ericsson har bildat ett partnerskap med fokus på affärer inom ITS för kollektivtrafik och smarta städer.

Consat Telematics är idag nordens största bolag inom området och ihop med Ericsson globalt offensiva satsning inom Networked Society kan vi kombinera bolagens respektive styrkor för att tillsammans nå större och fler affärer.

Volvo Bussar

Sedan 2005 har Consat och Volvo Bussar AB ett fördjupat partnerskap inom utveckling av telematiksystem.

Tillsammans har vi idag telematiksystem i de flesta av jordens världsdelar . Systemen används för att förbättra och effektivisera kollektivtrafik för såväl bussoperatörer som trafikhuvudmän.

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.