Elektronik & System

Avdelningen Elektronik & System erbjuder specialisttjänster inom Elektronik, IT och mjukvaruutveckling. Vi är verksamma inom segment såsom fordon, telekom, försvar och industri. Vi är starkt fokuserade på att erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar oavsett om det handlar om konsult på plats, projektåtagande eller struktur/outsourcing affärer.
Utmärkande för vår verksamhet är vår förmåga till nytänkande både vad gäller teknik men också vad gäller nya arbetssätt. Personalen på avdelningen Elektronik & System är till större delen mjukvaruorienterad, dock bör det poängteras att vi värdesätter, förutom gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet, att man även har ett praktiskt handlag och en extra god förmåga att förstå kundernas behov. Som komplement till vårt tjänsteutbud har vi också produkter och plattformar inom bland annat distribuerade elsystem och telematik.
 

Stefan Engström
Affärsutvecklingschef Elektronik & System