VD har ordet

Göteborg är idag en industristad som historiskt levt på handel och sjöfart. Vi har haft stora skeppsvarv men är kanske mest kända världen över för Volvo, SKF, Hasselblad, ESAB och Chalmers Tekniska Högskola.

Utveckling och innovationer är och har varit centrala begrepp i regionen och har lett till att andra branscher som medicinteknik, livsmedel, telecom, försvar, flyg och rymd också fått ett starkt fäste här. Alltså, nästan allt som hör till det moderna samhället – från det minsta till det största. I denna fantastiska västsvenska region har Consat Engineering sina rötter sedan starten 1986. Det började med mekaniska konstruktioner och har efterhand byggts på med en heltäckande portfölj av tjänster och samarbeten.

Ambitionen är att Consat skall kunna erbjuda bredd och specialister, dvs. de tjänster som behövs för framgångsrika sammanhållna projekt. Detta innebär att Consat idag har de flesta produktutvecklande och producerande företagen i regionen som kunder.

Entreprenörsandan med det stora personliga engagemanget och ansvarstagandet lever vidare som viktiga grundstenar. Rent faktamässigt är vi rankade som nummer 18 inom grenen industriteknik i Sverige och då skall man sätta i perspektiv att Consat är en av de få större privatägda företagen. (Källa: Svensk Teknik och Design, december 2012)

Naturligt nog är vår personal och våra tjänster attraktiva även utanför region Västsverige, vilket innebär att vi också har internationella kunder. Sedan 2006 har Consat verksamhet även i Stockholmsregionen där vi startade upp för att kunna erbjuda lokal service.

Väcker detta ett intresse så kontakta mig gärna så kan vi diskutera möjligheter för framtida samarbete.

 

Magnus Ohlsson 
VD / Consat Engineering AB