Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Analysindustris artikel om CQV

Vi på Consat arbetar med att hitta innovativa tekniska lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och ökar deras lönsamhet. Ett av våra specialområden, sedan 15 år tillbaka, är att utveckla moderna visionsystem som klarar höga kvalitetskrav i komplexa industrimiljöer.

Consat Quidance Vision (CQV) är ett system som övervakar, mäter och klassificerar egenskaper hos föremål, produkter och vätskor. Bland våra uppdragsgivare finns en lång rad företag inom så vitt skilda branscher som livsmedel, hygien- produkter, verkstadsindustri, läkemedel och fordonstillverkning.

– Gemensamt för alla är att de ställer extremt höga kvalitetskrav och att deras tillverkning sker i komplexa processer med hög automationsgrad i höga hastigheter, säger Andreas Svensson, produkt- chef på Consat.

– Visionsystemet kan användas bland annat för kontroll av produktsammansättning och detaljnärvaro, för att avläsa defekter på komponenter eller produkter, hitta sprickor och porer i material, men också för kontroll av tids- och rumsmått. En annan fördel är att systemet fungerar tillsammans med marknadens alla system för robotguidning, fortsätter Andreas Svensson.

”CQV är mycket stabilt och säkert och bidrar till en ökad effektivitet i produktionen”.
Erik Paulson, teknisk chef, SCA Hygiene Products.

På Consat gillar vi tuffa utmaningar. Vi hoppas naturligtvis att ert företag ska upptäcka vad vi kan och få inspiration av hur vi hjälpt andra företag att hitta innovativa och väl fungerande lösningar i en robust förpackning.

– Vi sticker verkligen ut i branschen med att vi har 15 års erfarenhet av visionsystem och datainsamling, tillsam- mans med 30 års erfarenhet av maskinutveckling. Det är ingen slump att vi lyckats hjälpa så många av våra kunder med våra anpassade lösningar. Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att hjälpa er med era utmaningar inom produktionsförbättring, säger Andreas Svensson.

– Alla är varmt välkomna!

Läs hela artikeln här