Att vara anställd på Consat

UPPDRAGEN

Consat grundades 1986 och är idag ett av Sveriges största privatägda ingenjörshus. I Göteborgsregionen är Consat väl etablerade och har ett långtgående samarbete med ett stort antal såväl mindre som större globala företag. Som anställd på Consat har man därför stora möjligheter att utvecklas både inom sitt kompetens- område och inom olika branscher. I Consatkoncernen ingår flera bolag. Consat Engineering är en ingenjörs byrå involverad i spännande teknikutvecklingsuppdrag åt olika kunder. Consat Telematics är ett av världens ledande bolag inom ITS system för kollektivtrafik och Consat SES är ett specialistbolag inom miljöteknik. Inom samtliga områden finns goda möjligheter till utvecklingsmöjligheter för dig som individ.

 • Mer än 100 återkommande kunder per år
 • Årligen mer än 200 unika uppdrag/projekt varav flera internationella!
 • Uppdragsrotation inom och mellan olika branscher
 • Fördjupning & Specialisering
 • Unik chans att ingå i tvärfunktionella utvecklingsteam. På Consat tar vi fram system och produkter med allt från koncept och prototyp till marknadslansering.
 • Mer än 30% inhouseverksamhet, 3D skrivare, egna lab och prototype center.

FÖRMÅNER

Personalen är Consat. Vår grundare Jan-Bertil Johansson ville från start särskilja Consat i att värna personalen som den viktigaste tillgången. Varje person har unika behov genom livets olika skeenden och på Consat har vi tagit fram ett brett utbud av förmåner. Exempel:

 • Kollektivavtal, för Consat en självklarhet!
 • Vinstandelsstiftelse. Anställda i minst 2 år kan få del i vinsten*
 • Utökad ersättning vid föräldraledighet*
 • Företagshälsovård och hälsokontroller
 • Friskvårdsbidrag
 • Fri massage/rullande schema
 • Personalledd aktivitetsgrupp
 • Låneprylar
 • ConsArt – konstförening
 • Professionellt förmånshanteringsystem. Där man som anställd kan beställa och dra nytta av förmåner anpassade till sitt eget behov.

KOLLEGOR

För att trivas på ett företag är det viktigt att man har bra kollegor så att man både har någon att skratta med, dela bekymmer och njuta av framgångar tillsammans med. Vi på Consat känner varandra ofta både privat och som kollegor.

 • Personaldrivna teknikprojekt
 • After Works, oktoberfester, femkamper, Vätternrundan mm
 • Fester med respektive, en tradition på Consat.
 • Skidresa

UTVECKLING

Medarbetare på Consat skall känna trygghet och trivsel på jobbet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det skall uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Consats fortsatta framgångar.

 • Personlig och professionell utveckling i intressanta uppdrag.
 • Väx med uppgiften. På Consat är ledarna tekniskt kompetenta och aktiva i att vägleda och stötta.
 • Ett utbildningsråd som arbetar för att ta fram passande utbildningar för våra anställda

 • Seminarier, mässor, konferensresor
 • Personalmöten där medarbetare eller externa talare håller presentationer.