Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Author Archives: consat

Consat tecknar ramavtal med Sellihca

Sellihca Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige. Bolagens målsättning är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Consat har tecknat ett ramavtal som innebär att vi är kvalificerade att utföra uppdrag inom Consats hela kompetensområde åt företag som anlitar Sellihcas tjänster. Bland dem kan nämnas Vattenfall, E.ON och Göteborg Energi.

Consat tar över viss utveckling och personal från Volvo Bussar

ITS4mobility är ett intelligent transportsystem som från början utvecklats av Volvo Bussar och som nu kommer vidareutvecklas av Consat. Systemet passar lika bra i nya fordon som i befintliga, oavsett vilken tillverkare de kommer från. Syftena med ITS4mobility är att förbättra trafikinformationen till passagerarna, att trafikledningen alltid skall ha en aktuell bild av trafiken och att trafikplanerare får ett korrekt underlag för beslut om framtida förändringar.

ITS4mobility består av två delar. Dels av telematiklösningar ombord på fordonen och på hållplatserna och dels ett centralt system dit informationen skickas via någon form av tele/radiokommunikation. Ansvarig för området är Shahriar Ravari.