Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Category Archives: 2009

Consat växer i Stockholm

Consat har under året vuxit i Stockholmsregionen. Trots lågkonjunkturen har kontoret under året expanderat med 40 % och marknaden ser ljus ut. Många nya kunder har knutits till Consat och tillväxten i Stockholm kommer att fortsätt under 2010.

Ända sedan starten i Stockholm 2006 har fokus legat på att etablera nya kontakter och expandera kontoret med de kompetenser som marknaden efterfrågar. Det stora steget i expansionen har Produktutveckling gjort där flera nya medarbetare anställts under året. Just Produktutveckling ser vi som ett mycket intressant område inför framtiden där det kommer att behövas många ingenjörer, berättar Håkan Kroksmyr Affärsområdeschef i Stockholm.

Inom övriga områden ser vi också ett ökat behov. Många företag har under året som gått sparat in på flera områden. Ett exempel på detta är inom produktion där förbättringsarbeten har avtagit. Under 2010 tror vi därför att det kommer finns en stor efterfrågan på kompetenser inom området Automation.

Consat i Stockholm innehar nu mycket starka team inom Produktutveckling, Automation och Embedded Design/System och är en långsiktig och stark utvecklingspartner i regionen.

Kontaktperson:
Håkan Kroksmyr
Affärsområdeschef Stockholm
hakan.kroksmyr@consat.se
08 562 60 510
073 753 43 88

Volvo personvagnar och consat utvecklar elbil

Consat har valts ut av Volvo Personvagnar att som partner ta hand om elutvecklingen av en helt eldriven bil. Med start under våren 2009 har två körbara provbilar utvecklats. “Vi har stor erfarenhet ifrån flera prestigefyllda och avancerade uppdrag men det här projektet sticker verkligen ut både vad gäller komplexitet och storlek. Att få förtroende att ta hand om all elintegration och mjukvaruutveckling för Volvos första elbil känns klart hedrande. Vi har idag ett team på 17 ingenjörer och specialister från Consat Engineering och Consat Sustainable Energy Systems som gör ett fantastiskt arbete i projektet”, berättar en stolt Martin Wahlgren, Vice VD för Consat Engineering AB och affärsansvarig för elbilsprojektet. Consat har systematiskt under flera år satsat på att bygga upp kompetens och förmåga inom alternativa drivlinor och energisystem och detta kombinerat med vårt kunnande att ta fram el och telematiksystem till special- och nischfordon har placerat Consat i finrummet vad gäller utveckling av el och hybridfordon. Consat hjälper idag ett flertal kunder att utveckla effektiva hybridfordon, laddstolpar för elfordon osv. Som ett bevis på Consats engagemang och förmåga inom området utsågs Consat i höstas som det första tjänstebolaget på USA:s One Big Thing-lista över de mest intressanta Clean Tech-företagen i Sverige. Consat har också gedigen erfarenhet och kompetens av Volvo Personvagnars elsystem och har även tidigare fått förtroendet i projekt som t.ex. elsystemet för C70 Cabriolet och hela elsystemet och telematiksystemet till den världsberömda konceptbilen YCC.

 

Affärsansvarig och kontaktperson Consat Engineering AB:
Martin Wahlgren Vice VD
martin.wahlgren@consat.se
031-3400040
0706-508975

Kontaktperson Consat Sustainable Energy Systems AB:
Hans Åkerlund Teknikområdeschef
hans.akerlund@consat.se
031-3400060
0704-459656

Externa länkar: Videoklipp 1 Videoklipp 2

Consat i riksdagen

Som representant för Svenska underleverantörer inom försvars och fordonsindustrin inbjöds Consats vice VD Martin Wahlgren till att ingå i panelen under riksdagens seminarium om försvarsindustrin som hölls under torsdagen den 1 oktober.

Seminariet handlade om vikten av Svensk Försvarsindustri och hur denna också gynnar övrig Svensk industri.

Consat som idag levererar såväl produkter som tjänster till både försvars- och fordonsindustrin och som ligger i absoluta framkanten inom el och hybridifiering av fordon bidrog till debatten bland annat rörande BAE Hägglunds planer på civila projekt baserade på deras hybriddrivlina som ingår i deras terrängfordon SEP.

”Att få förmånen att inbjudas som representant för underleverantörer till Svensk förvars- och fordonsindustri till riksdagen är något av ett hedersutnämnande och också en värdemätare på oss som bolag och hur även andra ser på oss och vår förmåga”, säger Magnus Ohlsson VD för Consat Engineering

Kontaktperson:
Martin Wahlgren
Vice VD
martin.wahlgren@consat.se
031 3400040
0706 508975

Första uppdraget inom vågkraft

Vigor Wave Energy AB utvecklar ny spännande teknik där 200 meter långa slangar fyllda med luft och vatten ska utvinna energi ur vågor till havs. Principen bygger på ett för vågkraften helt nytt koncept där man bygger elastiskt och följer med vågorna, istället för att dimensionera kraftverken för att stå emot vågorna.

Konstruktionen är enkel och man använder luft och vatten för att skapa ett tryck i en slang som flyter på ytan. Trycket byggs upp genom att de vatten- och luftpelare som bildas i slangen följer vågrörelsen. Trycket ackumuleras med varje våghöjd som i slutändan blir väldigt högt. Detta används för att driva en turbin.

Enligt Andreas Albertsson, som är VD för Vigor Wave Energy AB, trivs systemet bäst lite längre ut till havs där det finns större böljande vågor. Gärna i anslutning till någon vindkraftpark så att det går att utnyttja samma infrastruktur för att få in elen till land.

Consat SES uppdrag innefattar att nu under hösten supportera med teknisk expertis till det beräkningsarbete och de CFD-datorsimuleringar som skall genomföras för att verifiera och optimera tekniken. Målsättningen för Vigor Wave Energy AB är sedan att ta fram en mindre prototyp och testa den i en bassäng under nästa år. Även i denna fas kan det bli aktuellt för Consat SES att bidra med kompetens, primärt då med testledning och att driva projekteringsarbetet.

“Möjligheterna för tekniken är mycket stor om den fungerar, både kommersiellt och miljömässigt tack vare sin enkelhet.” säger Daniel Ehrnberg som startade projektet VIGOR 2006, numera anställd på Consat SES.

Kontaktperson:
Anders Nordelöf
Consat Sustainable Energy Systems, Göteborg
anders.nordelof@consat.se
031 3400033
0730 200007

SKF Sverige får ytterligare en automatiserad specialmaskin levererad

SKF Sverige får ytterligare en automatiserad specialmaskin levererad till sin fabrik i Göteborg under hösten. Maskinen har vi som vanligt utvecklat i samarbete med SKF med en väl sammansatt projektgrupp på Consat. Utöver ökad kvalitet kommer maskinen också att bidra till en bättre arbetsmiljö för operatörer och servicepersonal.

-Det är en ära att återkommande få förtroendet att vara leverantör till det anrika verkstadsföretaget i Gamlestan berättar Emil Brandt, avdelningschef för Industriell Automation. Emil fortsätter: -Precis som i tidigare upphandlingar med maskinleveranser var det mycket hårda leveranskrav. Med vårt metodiska projektarbete har vi visat att alla kategorier av användare och användares kunskap är av stor vikt för att få en maskin som presterar toppresultat.

För ytterligare information, kontakta:
Emil Brandt, avdelningschef Industriell Automation
Consat Engineering AB
Telefon: +46 31 340 00 00
E-post: emil.brandt@consat.se

Ett 100-tal kamerainstallationer till SCA

Consat Engineering AB driftsätter under sommaren 2009 ytterligare en kamerainstallation till visionsystem som levererats till SCA. Visionsystemen är levererade och installerade i SCA Hygien´s fabriker runt om Europa.

– Utan att överdriva är SCA mycket nöjda med vårt automatiska visionsystem för avsyning i mycket höga produktionshastigheter och höga kvalitets- och prestandakrav. Systemet bidrar till ökad effektivitet och kvalitet säger Lars-Åke Johansson, visionspecialist på avdelningen Industriell Automation. Vidare berättar Lars-Åke: 

– Utifrån en modulariseringsbar  teknikplattform anpassas systemen för varje enskild maskintyp och produkt. Under hösten kommer ytterligare utvecklingssteg att genomföras för nästa generation.

För ytterligare information, kontakta:
Lars-Åke Johansson, visionspecialist, Consat Engineering AB
Telefon: +46 31 340 00 00

Consat/NGE utvald leverantör till Volvo Cars Corp.

Under våren har Volvo Cars Corp. valt att reducera antalet leverantörer och nu har det blivit klart att NetGroup Engineering AB valts ut som en huvudleverantör av sex. NetGroup, som Consat är delägare i, särskiljer sig mot övriga leverantörer så tillvida att NetGroup är ett nätverksbolag bestående av mindre och medelstora bolag med nischad kompetens ofta med hög teknisk nivå vilket har uppskattas av kunderna ända sedan starten år 1999. VCC siktar på ca 200 konsulter mot tidigare ca 1200 så den totala neddragningen är utan tvekan mycket kraftig.

– Vad som skiljer ifrån tidigare liknade processer är att Volvo Personvagnar denna gång mer strikt styr över affärer till de utvalda på bekostnad av de som ej valts ut vilket bör ge oss en hel del intressanta möjligheter för Consat och övriga delägare i NetGroup, säger Martin Wahlgren vice VD på Consat Engineering AB. Martin fortsätter:

– Som exempel kan nämnas att Consat är exklusiv partner gällande all el och mjukvaruutveckling för VCC´s nya elbil som sannolikt kommer att presenteras under hösten 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Wahlgren, avdelningschef embedded systems, Consat Engineering AB
Telefon: 0706-508 975
E-post: martin.wahlgren@consat.se

Vinst på anrika Silverstone!

Morgan Motor company vann årets första deltävling i FIA GT3 European Champinonship i hård konkurens med bilar ifrån Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin med flera.

”Consat har fått förmånen att utveckla och leverera elsystemen till Morgans bilmodeller vilket även inbegriper Morgans racingverksamhet. ”Pålitlighet och kvalitet är avgörande faktorer för framgång oavsett om det handlar om långlopp eller serietillverkning”, berättar Ragnar Hallgren, gruppchef för embedded design och ansvarig för kundrelationen med Morgan.

För mer info:
http://www.fiagt3.com/index.php

Kontaktperson
Ragnar Hallgren
Gruppchef Embeded Design
Ragnar.hallgren@consat.se
+46 31 3400080
+46 705 766999

Consat systemleverantör till Morgan Motor Company

Med Aero Max som första modell ut har Consat fått förmånen att utveckla och leverera ett toppmodernt elsystem till Morgan Motor Company.

”Consat är exklusiv återförsäljare av Volvo Bussars elmultiplexsystem och med detta som grund har vi utvecklat elsystemen med tillhörande mjukvara till Morgans modeller. Genom att ta fram en generisk plattform som bas kan vi hålla nere såväl utvecklingskostnad som servicekostnaden för Morgan som har som ambition att introducera vårt system på alla modeller”, berättar Ragnar Hallgren, gruppchef för embedded design och ansvarig för kundrelationen med Morgan.

Morgan tillverkar mellan 700 och 1000 bilar per år och har under 2009 ökat försäljningen trots rådande konjunktur!

Senast ut är den nya superläckra Aero Super Sports som kommer tillverkas i en begränsad upplaga och som redan väckt ett mycket stort intresse i branschen!