Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Category Archives: 2010

Expansion of Västtrafik iTID system

Consat is proud to inform that Västtrafik has expanded their iTID solution to almost the whole of Västra Götaland. Consat has delivered more than 1400 iTID vehicle systems to different cities in the region. Apart from the iTID solution, Consat is also responsible for at stop display systems (Discoman) for the city of Göteborg, Borås and Skövde. This system will be introduced in other cities in the region in the future.

Consat Brazil

After several months of working with Brazilian authorities in both Sweden and the state of Parana in Brazil, I have the privilege to inform you that Consat Telematics has established a subsidiary in Brazil. The Consat office will be located in the City of Curitiba. Based on our close cooperation with Volvo Bus Corporation, Volvo has requested us to place our staff inside their plant in Curitiba for even closer cooperation and improved information flow. Our office will be hosted initially with staff from Sweden for transferring know-how to the locally employed engineers. Consat Brazil will be responsible for support for our South and Latin American customers. Shahriar Ravari

C30PEV med på bilmässan i Paris

Under bilmässan i Paris var huvudfokus på elbilar och Volvos C30PEV rönte stor uppmärksamhet. Volvos nya VD Stefan Jacobi informerade om att C30PEV nu också är tänkt att släppas i USA och Kina. “Det här känns stort, säger en glad Martin Wahlgren, Vice VD för Consat Engineering AB och affärsansvarig för elbilsprojektet.

Att få ha med vår Consat logga på Volvos elbil vid en sådant här tillfälle kan inte ses annat än som ett bevis på att vi tillsammans åstadkommit något alldeles extra! Referenser är A och O i denna bransch och att få fylla på vår lista med ett projekt av denna dignitet väger tungt, berättar Martin vidare”

Consat och Volvo Specialvagnar har ingått ett partneravtal vad gäller utvecklingen av Volvos nya elbil C30PEV där Consats del innefattar utvecklingen av elsystemet inklusive mjukvara. Vårt team inkluderar mer än 20 ingenjörer.

Consat har systematiskt under flera år satsat på att bygga upp kompetens och förmåga inom alternativa drivlinor och energisystem och detta kombinerat med vårt kunnande att ta fram el och telematiksystem till special- och nischfordon ger oss en unik särställning.

Affärsansvarig och kontaktperson Consat Engineering AB: Martin Wahlgren Vice VD martin.wahlgren@consat.se 031 3400040 0706 508975

Malmö Stad inviger världens modernaste solkraftverk

Den 7 juni fick Malmö, som första stad i Sverige, ett solkraftverk som bygger på Stirlingtekniken.

Med sin miljövänlighet och överlägsna verkningsgrad, jämfört med andra solenergitekniker, har Stirlingtekniken alla förutsättningar att bli hjärtat i framtidens solkraftverk – också i ett globalt perspektiv.

Bakom projektet står Region Skåne, Malmö Stad och Ripasso Energy och som en viktig och komplett utvecklingspartner finns Consat med i framtagandet av solkraftverken.

Det är Svenska Ripasso Energy AB som är på god väg att utveckla världens mest effektiva och kompletta solkraftverk med Stirlingmotorer som drivs av solvärme från stora solspeglar. Om allt går som man har tänkt sig kan konceptet vara en del i lösningen på vårt framtida gemensamma energibehov.

I och med att Malmö Stad nu investerar i det första solkraftverket hoppas och tror Ripasso på en snar serietillverkning av kompletta solkraftverk i skånska Sibbhult, där Scania tidigare tillverkade växellådor. – Vi på Ripasso Energy är stolta över Malmö Stads initiativ att sätta upp ett Stirling solkraftverk.

Just i Malmö har Stirlingteknologin utvecklats och förfinats under mer än 40 år. Nu finns Ripasso Energy också i Malmö, en stad med miljömål som harmoniserar med våra egna visioner, säger Gunnar Larsson vd på Ripasso Energy AB.

Förutsättningarna för Ripasso Energy kan knappast bli bättre. Man har tillgång till världsledande kompetens inom Stirlingteknologin och närhet till ett brett nätverk av framgångsrika företag inom fordonsindustrin, vilket ger tillverkningsresurser. Dessutom finns ett stort globalt intresse och behov av solkraftverk med Stirlingteknik.

Detta ger en stor exportpotential med goda möjligheter att skapa nya arbetstillfällen i Sverige och då särskilt i Skåne. Ambitionen är att år 2030 ska hela Malmö försörjas med till 100 procent förnybar energi. Vad gäller Consats del i projektet så har den bestått i att finna konstruktiva och kostnadseffektiva lösningar för slutprodukten.

Det har handlat om allt från koncept- och systemlösning till konkret utvecklingsarbete gällande mekanik, elektronik och mjukvara. Utöver det har man även funnits med som ett stöd i utvecklingsarbetet samt med framtagning av produktionstestutrustning.

– Vi är givetvis stolta över att få medverka i ett dylikt projekt, där många av våra teknikdiscipliner kan nyttjas fullt ut för att finna synergieffekter. Inte minst vårt kunnande sett ur ett systemperspektiv kommer helt till sin rätt i ett sådant här tvärfunktionellt projekt, säger Martin Wahlgren på Consat.

Consats mångåriga engagemang inom olika så kallade cleantech-projekt har faktiskt fört samman Ripasso Energy och Volvo Special Vehicles för diskussioner om hur man på sikt skulle kunna skapa nya rationella lösningar och affärsmöjligheter tvärs branscherna.

Consat är idag exklusiv utvecklingspartner gällande el och mjukvara vid framtagningen av Volvos nya elbil C30PEV och flera intressanta samarbetsområden har redan identifierats där lanseringen av elbilar och Stirlingbaserade solkraftverk går hand i hand.

Consat och Volvo Special Vehicles var på plats i Malmö vid invigningen av det nya solkraftverket och presenterade då sina tankar och idéer om synergieffekten parterna emellan.

Kontaktperson Consat Engineering AB:
Martin Wahlgren Vice VD
martin.wahlgren@consat.se

Consat tog hem stororder från verkstadskoncern

Consat Stockholm tog i mitten av maj hem en stororder från en av Sveriges största verkstadskoncerner inom området specialmaskiner.

Det rör sig om ett projekt där komplett utrustning kommer att utvecklas och levereras. Projektet innefattar mekanik-, el- och mjukvaruutveckling. Totalt är ordern värd drygt 3,5 miljoner kronor.

Utrustningen i fråga skall användas inom kärnkraftsindustrin och kommer att levereras under hösten 2010. – Det är ett mycket spännande projekt där vår kompetensbredd kommer väl till pass. Projektet innehåller såväl mekanik- som el- och mjukvaruutveckling, säger Håkan Kroksmyr, affärsområdeschef Consat Engineering AB, Stockholm.

Projektet kommer att utföras på och, till största delen, drivas från Consats kontor i Stockholm. – Att driva ett så pass omfattande helhetsprojekt direkt mot kund från vårt kontor är ett bra bevis på kompetensen hos våra ingenjörer och vår styrka inom organisationen, säger Martin Ahlström, Projektledare Consat Engineering AB, Stockholm.

Consat har under 2010 vuxit ytterliggare i Stockholmsregionen där efterfrågan på företagets tjänster ökar konstant, vilket har gjort att man utökat personalen och nyanställt tre mekanikkonstruktörer.

För ytterligare information, kontakta: Håkan Kroksmyr Affärsområdeschef Consat Engineering AB, Stockholm hakan.kroksmyr@consat.se 08-562 60 510

Ombyggnad av robotcell för Semper

Consat har genomfört ett ombyggnadsprojekt av en robotcell med tillhörande bansystem åt Semper i Götene.

I den befintliga robotcellen palleteras välling och grötlådor och den byggs nu ihop med en ny produktionslinje och för det krävs en ökad kapacitet. – Robotcellen konstruerades av Consat för cirka tio år sedan och när vi nu skulle bygga om den föll det sig naturligt att välja Consat igen.

Därmed kunde vi gå igång med projektet utan att behöva starta från noll, säger Thomas Larsson, projektledare på Semper i Götene.

Uppdraget innebar konceptlösning, projektledning, robot-programmering, PLC-programmering, uppdatering av det överordnade styrsystemet, mekanisk konstruktion, installation och idrifttagning.

För ytterligare information, kontakta: Emil Brandt, Consat Engineering AB Telefon: +46 31 340 00 00