fbpx

Category Archives: 2012

Agder valde Consat

Agder kollektivtrafik (AKT) och Consat Telematics skrev onsdagen den 24:e oktober 2012 på ett avtal om leverans av ett realtidssystem till 120 bussar och 40 hållplatsskyltar. Affären innehåller ett sjuårigt drift och serviceavtal.

Första fasen av projektet innefattar bussarna i Kristiansand och som option finns utvidgning till all trafik i Väst och Östagder. Totalt upp till 500 bussar.

”Consat är mycket glada och stolta över detta förtroende. Återigen visade utvärderingen att Consat var bäst på både pris och teknik. Det är en turn-key leverans med hårdvaruinstallationer, mobila appar, reseplanerare, signalljusprioritering och trafikledningsapplikationer”, säger Consats marknadschef, Thomas Ottosson.

För mer information kontakta Nicklas Johansson, Projektledare.

Nytt Världsrekord

Ripasso Energy sätter nytt sol-till-el världsrekord!

Consat har under flera år varit utsedda som huvudsaklig utvecklingspartner till Ripasso Energy inom meknik- och  elektronikkonstruktion samt inom  styr- och IT-system.

“Vi gläds verkligen med Ripassos framgång! Att få möjlighteten att arbeta tätt ihop med världsledande företag med avancerad teknikutveckling är helt enkelt oerhört stimulerande”, berättar Martin Wahlgren Vice VD Consat AB

Ripasso Energy, ett solteknikföretag från Malmö med produktion i Sibbhult har tagit i drift de första enheterna i sitt solkraftverk i Upington, Sydafrika. Tekniken som kallas CSP, Concentrated Solar Power baseras på stirlingmotorer som fångar solen i stora parabolspeglar till en SPC, “Stirling Power Converter. Under den första driftperioden sattes ett nytt sol-till-el effektivitetsrekord på 32 % för en 30 kW enhet. Detta uppmättes vid en omgivningstemperatur på 28 grader vilket bekräftar de unika egenskaperna för stirlingteknologin från Ripasso Energy, speciellt för torra och varma områden i det så kallade “solbältet när ungeför en tredjedel av solenergin konverteras direkt till trefas elektricitet genom denna värmemotor som driver en konventionell generator.

“Detta är ett genombrott för en kostnadseffektiv och robust CSP-teknologi och ett viktigt steg för en hållbar framtid med ren energi”, säger Gunnar Larsson, VD för Ripasso Energy.

Den 12 november 12, 2012 släppte International Energy Agency (IEA) sin World Energy Outlook 2012 som sammanfattar att världen fortfarande brister i att förändra det globala energisystemet i en mer hållbar riktning. De så kallade “emerging economies” driver en 70 % ökning av världens energiförbrukning medan 1,3 miljarder människor fortfarande saknar elektricitet. Rapporten nämner att några av symptomen är att subventionerna för fossila bränslen ökar och koldioxidutsläppen når nya höga rekord medan den industri som arbetar med förnybar energiteknik har svårigheter. IEA-rapporten påvisar slutligen att vattenbehovet för energiproduktionen växer dubbelt så snabbt som energibehovet i en värld där många områden lider av vattenbrist.

Solenergi genom s.k. PV-paneler och CSP har potentialen att försörja många delar av världen med elektricitet och det pågår många projekt. Ripasso Energy har nu demonstrerat den unika sol-till-el effektiviteten vid höga temperaturer och utan behov av stora mängder vatten samt med litet behov av material och land. Detta ger att lösningen från Ripasso Energy ger en lägre kostnad för elproduktionen, s.k. Levelized Cost Of Energy (LCOE) och lägre miljöpåverkan än konkurerande metoder. Ripassos metod är speciellt lämpat för torra områden med hög solinstrålning som i stora

Stirlingmotorn baseras på en licens från Kockums och har dels använts I många år I svenska ubåtar med även utprovats i USA där ett tidigare sol-till-el rekord sattes. Ripasso Energy har vidareutvecklat och kommersialiserat detta stirlingmotorkoncept till ett kostnadseffektivt och modulärt system med automatisk solföljande moduler som vardera genererar 2 x 30 kW trefasig eleffekt. Dessa moduler behöver inte stora centraliserade turbiner utan genererar el självständigt från början där flera moduler gradvis kan kombineras till större CSP anläggningar från hundratals kW för lokalt och industriellt behov till många MW för nätanslutning.

Gunnar Larsson, VD för Ripasso Energy och tidigare vid Kockums summerar;

“Korsbefruktningen mellan stirlingtekniken för ubåtar med en torr ökenmiljö har gett oss en möjlig och robust lösning för ren energi, speciellt för de delar av världen som behöver detta nu.”

Ripasso Energy (www.ripassoenergy.com) bildades 2008 med Ahlström Capital (www.ahlstromcapital.com) som huvudägare. Baserat på den mycket goda erfarenheten av denna stirlingmotor från ubåtar men också från demonstrationsprojekt I USA så förvärvade Ripasso denna licens från Kockums och vidareutvecklade i samarbete med andra strategiska partners detta koncept för produktion av solel. Detta koncept har sedan 2011 provats vid fabriken i Sverige samt i Antalaya i Turkiet. Den första kommersiella installationen byggs för det sydafrikanska företaget GHG Reductions i Upington där solinstrålningen och s.k. DNI-egenskaper är bland de högsta i världen. (2800 till 3000 kWh/m2 per år). Och där satt ett nytt världsrekord!

Ripasso Energy är baserat i nära Kockums och I närheten av mycket kompetenta produktionsresurser inom bil- och telecom-industrin. Detta garanterar effektiv och högkvalitativ produktion av nyckelkomponenterna. Ripasso Energy söker nu aktivt lokala samarbetspartners i olika länder för att ytterligare anpassa sin lösning att passa de lokala marknadskraven.

Ripasso Energy kommer att delta i den svenska paviljongen vid World Future Energy Summit i Abu Dhabi 15-17 januari, 2013 deltar i CSP Today South Africa 2013 2nd Concentrated Solar Thermal Power Conference & Expo 4-5 februari I Pretoria. För mer information kontakta Ripasso Energy VD Gunnar Larsson, gunnar.larsson@ripassoenergy.com eller marknadschef Carl Öhlén, carl.ohlen@ripassoenergy.com

Consat vinner Hordaland upphandling

Consat vinner Hordalands upphandling av telematiksystem

Consat har vunnit norska Hordalands omfattande upphandling av realtidssystem för kollektivtrafiken. Huvudort i Hordaland är Norges näst största stad, Bergen. Avtalet skrevs på i september.

Affären omfattar realtidssystem för bussar, spårvagnar och färjor, trafikcentrallösningar samt lösningar för passagerarinformation. Consat tar ett helhetsansvar för leveransen och levererar ett komplett installerat system tillsammans med ett mångårigt servicekontrakt till Skyss.

Till en början kommer systemet att installeras på 500 fordon med optioner på ytterligare 300 bussar och flertalet spårvagnar och färjor i fylket.

Consat Telematics VD, Shahriar Ravari, är mycket imponerad av Skyss som kund:

– Skyss är en mycket teknisk kunnig och engagerad beställare. Både ledning och anställda har visat stort intresse under anbudsfasen och inledningen av projektet och vi ser fram emot ett långvarigt och nära samarbete, berättar han. Extra glädjande är att Consats tekniska lösningar -i den hårda konkurrensen från övriga telematikleverantörer- ansågs vara klart bäst.

Lyckad medverkan på Charm

Chalmers arbetsmarknadsdagar Charm infaller som vanligt i början av februari varje år.

Eventet var större än någonsin och så också Consat medverkan.

På grund av Consats partnerskap med Volvo Specialvagnar gällande utvecklingen av C30 Electric fick Charm i samarbete med Consat möjligheten att visa upp bilen under arbetsmarknadsdagarna vilket var ett mycket uppskattat inslag ibland alla teknik och miljöintresserade studenter.

”För oss på Consat är Charm ett viktigt tillfälle att knyta kontakter med studenter och samtidigt få visa upp vad vi som bolag har att erbjuda. Vi har varit med varje år sedan 1998 men i år har vi tveklöst slagit rekord i besökarantal i vår monter”, berättar Martin Wahlgren Vice koncern VD på Consat AB.

Consat Data migrerar till IPv6

För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler. Dessa kommunikationsregler kallas för Internetprotokoll, förkortat IP. I dagens Internet används främst version 4 och förkortas IPv4. Eftersom antalet adresser i IPv4 är begränsat kommer framtidens Internet att tvingas använda nästa generations IP, IPv6.

IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra så vi kommer succesivt att tvingas gå över till IPv6 för att helt enkelt kunna se sidor som har IPv6 adresser. Alla som har en webbsida med affärsintressen bör därför ha stöd för båda standarderna på sina publika e-tjänster som e-postserver, domännamnsserver och webbserver. Många gör idag affärer med andra länder och att migrera IPv4 och IPv6 att fungera parallellt är helt enkelt en förutsättning för att man ska kunna kommunicera via exempelvis e-mail eller kunna göra beställningar och annat som sker över internet.

Consat Data kan hjälpa er att migrera till IPv6 parallellt med att IPv4 fungerar som vanligt.

Kontakta oss på Consat Data så kan vi berätta mer om hur detta går till.

Läs mer om IPv6 här

Consat tecknar avtal med Flygbussarna

Consat Telematics och Flygbussarna Airport Coaches tecknar avtal

Consat Telematics och Flygbussarna Airport Coaches tecknar avtal om att utrusta 70 flygbussar med Consat Telematics realtidssystem.  De linjesträckningar som kommer att innefattas är bland annat Stockholm till Bromma, Arlanda och Skavsta, Göteborg till Landvetter och Göteborg City Airport och flygbusstrafiken i Malmö och Lund.

Utöver system ombord på bussarna ingår också ett centralt IT system för styrning och övervakning av bussflottan Till affären finns en framtida option om att också förse hållplatser med realtidsskyltar.

”Vi ser stora fördelar med att utrusta våra bussar med Consats realtidsystem. Det möjliggör att vi kan ge våra passagerare realtidsinformation om ankomst- och avgångstider. Valet av Consat görs efter en tidigare pilotstudie och baseras både på god funktionalitet samt möjligheten att anpassa systemet för våra fordons IT-plattform”, berättar Christian Monstein utvecklingschef på Flygbussarna.

”Normalt levererar vi realtidsystem till stora städer men genom en konsekvent produktutvecklingsstrategi har vi nu också utformat en realtidsprodukt som passar mycket bra för privata bussoperatörer”. Att få ett kontrakt med Flygbussarna Airport Coaches i Veolia gruppen, som är en av Nordens största privata bussoperatörer, är helt enkelt fantastiskt roligt”, säger Thomas Ottosson marknadschef på Consat Telematics AB

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder smarta och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige.  Det gör att mer än 85 procent av Sveriges flygresenärer kan välja samma färdsätt till och från de största flygplatserna. Det ska vara lätt att åka buss, med lättillgänglig information och en behaglig resa med fräscha, säkra bussar. Genom att åka kollektivt till och från flyget bidrar du och vi till en bättre miljö. Och faktum är att ju fler som åker med på bussen, desto miljövänligare blir det. Redan idag går mer än hälften av alla våra bussar på rapsolja.

Consat tecknar avtal med Toyota Material Handling

Consat Telematics och Actia har tecknat avtal med Toyota Material Handling Europe (TMHE) om leverans av telematiksystem för övervakning av Toyotas truckar. TMHE är representerade i hela Europa och omsätter 1,6 Miljarder Euro.

Actia kommer att stå för trucksystemen och Consat Telematics levererar de centrala IT-systemen. Kommunikationen sker över mobilnätet.

-Kombinationen av kraftfull automotive-elektronik från Actia och våra beprövade kommunikationskomponenter för telematik är precis vad TMHE efterfrågar, berättar en glad Shahriar Ravari, VD för Consat Telematics. Vi är otroligt nöjda med inledningen av vårt sammarbete och vi ser fram mot fortsättningen säger Ronny Ideskär, avdelningschef IT Control på TMHE.

Consat Telematics levererar LogTool till MTA i New York.

New York, December 2011: Consat Telematics har genomfört slutleverans av fordonssystem till MTA, Metropolitan Transportation Authority, i New York City. Fordonssystemen, som loggar fordonshändelser och räknare, ersätter en tidigare lösning med mindre funktionalitet.

Första versionen av “Log Tool” installerades 2010. I ett uppföljande projekt under 2011 har ytterligare funktioner lagts till. Log Tool installeras på MTA:s nya bussar från Nova Bus.

Consat Telematics VD, Shahriar Ravari, berättar att MTA, New York, är en viktig kund för företaget.
-Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete än mer. Det här är en värdefull referens inför framtida affärer.

Consat uppmärksammat av Scanautomatic

Scanautomatic har valt att ta med Consat i sitt senaste nyhetsbrev inför hösten stora Automation & Processmässa på Svenska mässan i Göteborg.

“Scanautomatic är utan tvekan en av årets mest intressanta mässor och att bli uppmärksammad i ett så positivt sammanhang är alltid uppskattat”, säger Martin Wahlgren Vice koncern VD.

 

Följ länken för att läsa artikeln.

Häng med på Consats VIP rekryteringskväll

Den 13/3 har Consat i samarbete med SF Bergakungen en VIP rekryteringskväll med en förhandsvisning av filmen Kvarteret Skatan.

http://www.sf.se/filmer/Kvarteret-Skatan/

Är du en civilingenjör funderar på att byta jobb och som samtidigt vill ha lite kul så tveka inte att höra av dig.
Antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Kontakta Stefan Engström för mer info och intresseanmälan.
031-3400090
stefan.engstrom@consat.se