fbpx

Category Archives: Nyheter – Arkiv

Elektronisk portvakt

På uppdrag av telefon- och personsökarföretaget Ascom har Consat just levererat en anläggning för automatisk inpasseringskontroll och angöringsanvisning till ICA:s centrallager i Helsingborg. När varuleveranser skall in på lageranläggningen får chauffören först identifiera sig i den elektroniska portvakten. Är han behörig att få komma in kommer det ut ett kvitto ur maskinen där det står vilken port han skall angöra. Om den platsen är upptagen just då kommer det i stället ut en personsökare som chauffören tar och kör till en uppsamlingsplats. När hans port är ledig får han reda på det via personsökaren och kan köra fram till sin lossningsplats där han lämnar tillbaks sin sökare till personalen.

Rent fysiskt är “portvakten” inte helt olik en betalpelare på en vanlig parkeringsplats, men den är 3 m hög och utrustad med display och knappsats som är åtkomlig för chauffören från förarhytten. Det Consat gjort är att utifrån en kravspecifikation från Ascom utveckla såväl hård- som mjukvara i ett system som informerar en operatör om och när den port är ledig som chauffören skall angöra. Totalt finns det ca 150 portar att hålla reda på så “portvakten” spelar en mycket viktig roll i det intensiva logistikflödet på centrallagret.

– Det här projektet var varit ett totalåtagande från vår sida från förstudie via konstruktion, tillverkning, programmering, testkörning och till installation. Totalt har nio ingenjörer deltagit från avdelningarna Industriell Automation och El & System, säger Anders Janson som varit projektledare på Consat för det 16 veckor långa projektet.

– Projektet är ett bra exempel på hur vi utnyttjar våra samlade resurser och anpassar dem i skräddarsydda projektgrupper efter kundens behov, avslutar Janson.

Nöjda med samarbetet

Det var första gången som Ascom anlitade Consat för ett utvecklingsuppdrag, och både projektledaren Kjell Milde och delprojektledaren för mjukvara/elektronik, Mikael Sjökvist är mycket nöjda med samarbetet.

– Tidplaner har följts, kommunikationen mellan oss har fungerat jättefint och på det hela taget tycker vi Consat gjort ett mycket bra jobb, säger både Milde och Sjökvist.

Utökat lokalbehov

Utökat lokalbehov i Västsverige resulterar i nya kontorslokaler på Lindholmen. Idag undertecknades ett avtal med Lindholmen Science Park som innebär att Consat öppnar ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg.

Anledningen är i grunden en stark expansion och att vi på detta sätt kommer fysiskt närmare kunder som ex. Envac, Ericsson, Hasselblad, Imaje, Kvaerner, Volvo och WirelessCar. På kontoret finns plats för ett tjugotal medarbetare som i första hand kommer att arbeta med projekt inom området Embedded Design. Inflyttningen är beräknad till början av april 2006.

Consat startar systerbolaget Consat Inc

Consat startar systerbolaget Consat Inc. i Charlotte, USA, från starten med 3 anställda, men under 2006 beräknas antalet öka till mellan tio och femton. Det är våra svenska kunder som gärna vill att vi finns på plats i USA för att hjälpa deras dotterbolag med samma tjänster som de själva köper i Sverige.

– Efter bara en kort tid på plats kan vi glädjande nog konstatera att efterfrågan på våra tjänster i USA är mycket stor, säger Shahriar Ravari som är ansvarig för USA-bolagets verksamhet från Sverige.

Consat har investerat i en 3D printer

Consat har investerat i en 3D printer för Rapid Prototyping. Den används dels för att verifiera att en konstruktionsidé håller, och dels för att öka kundens förståelse för ett förslag. Fullt fungerande prototyper i ABS-plast kan produceras på bara några timmar och blir därmed ett effektivt hjälpmedel som minskar tiden för produktutvecklingen. Den största prototyp som utan delning kan tillverkas är 203x203x305mm. Ansvarig för prototypframtagningen är Christer Åkerlund.

Produktutvecklingen inom Consat samordnas

Produktutvecklingen inom Consat samordnas, produktutveckling har tidigare varit uppdelad på avdelningarna Industriell Automation och Fordon. Från den 1 november 2005 har den sammanförts till en egen enhet under ledning av Christer Åkerlund. Christer har tidigare arbetat på Consat och nu återkommit efter några år på annat företag. Magnus Ohlsson, som hittills skött produktutvecklingen på Industriell Automation, får en mer övergripande och koordinerande roll. Jeanette Johansson på Fordonsavdelningen kommer att koncentrera sig på alternativa drivlinor och hybridfordon.

– För våra kunder innebär det att vi nu kan erbjuda en ökad bredd och mångsidighet i produktutvecklingen, som gör att våra konsulter kan tillföra nya och fräscha idéer från en bredare erfarenhetsbakgrund, säger Christer Åkerlund.

Consat tecknar ramavtal med Sellihca

Sellihca Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige. Bolagens målsättning är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Consat har tecknat ett ramavtal som innebär att vi är kvalificerade att utföra uppdrag inom Consats hela kompetensområde åt företag som anlitar Sellihcas tjänster. Bland dem kan nämnas Vattenfall, E.ON och Göteborg Energi.