Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consat levererar tekniktjänster till SKF Sverige AB

Consat har fått i uppdrag att stödja SKF Sverige AB i framtagandet av produktionsutrustning, ett arbete som innefattar produktionslayout, flödesberäkningar och maskinkonceptlösningar.

– Consat har hjälpt oss i många år och är en av våra leverantörer av teknikkonsulttjänster och tekniska lösningar. Det kan handla om att lösa konkreta problem eller bredare konceptlösningar, säger Gösta Andersson, kommunikationschef SKF Sverige AB

För ytterligare information, kontakta:
 Emil Brandt, Consat Engineering AB
 Telefon: +46 31 340 00 00

Photo: courtesy of SKF