Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consat presenterar 5G och multimodala lösningar i bussar

Consat presenterar 5G och multimodala lösningar i bussar ihop med Ericsson, Volvo Bussar, Västtrafik, VOI, Telia mfl på Open Days 2020