Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consat tecknar ramavtal med SKF Sverige AB

Ramavtalet gäller ett flertal SKF-företag och omfattar tjänster inom bl.a. produktionsteknik och produktutveckling. De avdelningar inom Consat som berörs är Industriell Automation och Elektronik & System.