Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consat Telematics levererar LogTool till MTA i New York.

New York, December 2011: Consat Telematics har genomfört slutleverans av fordonssystem till MTA, Metropolitan Transportation Authority, i New York City. Fordonssystemen, som loggar fordonshändelser och räknare, ersätter en tidigare lösning med mindre funktionalitet.

Första versionen av “Log Tool” installerades 2010. I ett uppföljande projekt under 2011 har ytterligare funktioner lagts till. Log Tool installeras på MTA:s nya bussar från Nova Bus.

Consat Telematics VD, Shahriar Ravari, berättar att MTA, New York, är en viktig kund för företaget.
-Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete än mer. Det här är en värdefull referens inför framtida affärer.