Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consat växer med träindustrin

Consat har en lång erfarenhet av visionsystem för industrin, i form av det egenutvecklade CQV-systemet. Därför var det naturligt att nappa när det Göteborgsbaserade teknikbolaget Roséns Vision erbjöd Consat att ta över deras visionsystem riktat mot sågverk.

Läs mer