Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consats framgång genom innovation

Consat med i NyTeknik. Consat Engineerings Vice VD Emil Brandt och Stefan Engström affärsutvecklingschef för Elektronik och System berättar om Consats framgång genom innovation och att vi har behov av fler ambitiösa ingenjörer.