Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

Consats personalmöte 2019

Inspirerande personalmöte om vår gemensamma utveckling inom Consat gruppen.

”Man kan inte bli annat än stolt och glad när vi ser vad vi uppnår tillsammans. Så mycket engagemang och kompetens som finns i våra bolag”.

Martin Wahlgren

Koncern VD Consat AB