En kommunikationslösning som passar alla.

I dagens samhälle blir vi allt mer mobila vilket ställer högre krav på de verktyg vi använder för att kommunicera. Vi tillhandahåller smarta kommunikationslösningar som möjliggör produktivitet och skapar en känsla av frihet i arbetet.

Telavox Flow är ett exempel på en enkel kommunikationslösning som är så mycket mer än en mobil växel där du värnar om tillgänglighet och professionellt bemötande gentemot dina kunder.

Alla har rätt till en fullskalig växel oavsett om man är två användare eller flera hundra utspridda internationellt.

hand holding phone
Telefoni & Växeltjänster
conferance meeting
Konferensutrustning
Antenna
Signalförstärkning