Fordonsbranschen är ett av Consats starkaste områden. Vi är verksamma i hela spannet från utveckling av lätta till tunga fordon inom elektronik, mjukvara, mekanik, telematik och IT. Vi utvecklar och säljer kompletta system för uppkopplade fordonsflottor, vi utvecklar elsystem för nisch och konceptfordon, vi utvecklar el & hybrid system och vi är synnerligen aktiva inom forskning kring självkörande fordon.

Vidare utvecklar vi avancerade testsystem för utprovning av aktiva säkerhetssystem samt att vi utvecklar utrustning och montagestationer för produktion.

Själva eller ihop med våra partners och nätverk har vi en unik position som ett av nordens ledande utvecklingsbolag inom fordon.

Turnkey-projekt

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

Vi värdesätter långsiktiga relationer där vi över tid kan bygga upp för kunden nödvändig domänkunskap.

Många av våra projekt tillkommer genom att vi agerar proaktivt gentemot våra kunder och då är just tillgång till relevant domänkunskap i många fall en avgörande faktor.

Att som medarbetare få ingå i tvärfunktionella projekt där ens egen insats spelar stor roll samtidigt som man får möjlighet att bredda sin kompetens är synnerligen uppskattat bland våra medarbetare.

Koncept och förstudier

Consat anlitas inte sällan för att konkretisera nya innovationer till funktionella lösningar och system. Vi verkar inom områden där ingen tidigare varit!

Inledningsvis finns det till synes ofta flera vägar att gå och utan inledande förstudier och konceptlösningar är det lätt att tidigt fastna på ett felaktigt eller mindre effektivt spår.

På Consat har vi därför utvecklat en egen metodik för koncept och förstudier. Flera av våra kunder anlitar oss enbart för att få hjälp med framtagande av förstudier och nya koncept!

Framgång genom Innovation

Consat arbetar med att hitta innovativa tekniska lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och ökar deras lönsamhet.

För Consat är innovation inte bara förmågan att komma på en bra idé eller uppfinning. Innovation handlar om att ha mod och kraft att förverkliga lösningar på svårlösta problem – något som vi på Consat är experter på.

Tack vare lång erfarenhet, fantastiska medarbetare, hög kompetens och kreativitet tillhandahåller vi unika tekniska lösningar med både bredd och djup.

Projekt och Projektledning

Consat är er samarbetspartner i projekt oavsett komplexitet och storlek. Vi erbjuder helhetslösningar kring projekt både på plats hos våra kunder och som projektåtaganden i våra egna lokaler.

Consat har utöver teknisk expertis även duktiga och erfarna projektledare. Projektledare vana vid att driva projekt i enlighet med Consats egna projektmetodik eller som del av kundens verksamhet.

Consat erbjuder för mjukvarurelaterade projekt även agilt arbetande team.

Metoder och Processering

På Consat arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet och förmågan att leverera.

Då vi på Consat utvecklar produkter helt eller delvis inom egna väggar lutar vi oss mot en beprövad och ISO-certifierad utvecklingsprocess.

För mjukvaruutveckling använder vi på Consat en etablerad agil process kompletterad av en beprövad verktygskedja som garanterar att våra leveranser lever upp till våra kunders krav på kontroll och spårbarhet.

Som del av vår mjukvaruverksamhet erbjuder vi våra kunder agila utvecklingsteam på plats eller på våra kontor. Vi guidar gärna er som kund i den agila resan och hjälper er att som helhet arbeta effektivare i mjukvarurelaterade projekt.

Forskning och Utveckling

Moderna fordon är oerhört komplexa och kräver expertkunskap inom flera discipliner.

För att ligga i framkant initierar och medverkar Consat till såväl forskningsuppdrag som olika examensarbeten både vad gäller utveckling av ny teknik för såväl fordon som uppkopplade system och nya transportlösningar.

Som exempel kan nämnas:

  • C30Electric där Consat medverkade som ansvariga för utvecklingen av el och mjukvara inklusive telematik till Volvos första rena elbil.
  • APC i Electricity. Consat initierade detta projekt som går ut på att använda existerande övervakningskameror för att räkna passagerare ombord på kollektivtrafikfordon.
  • Born To Drive är ett projekt initierat av Consat som går ut på att använda den självkörande förmågan som finns i dagens bilar för att automatisera och effektivisera logistiken av bilar från att dom är tillverkade tills dom lastas ombord på trailers och/eller båtar
  • Kollisionsvarningssystem i projekt GoSmart. Consat har under flera år verkat för att föra in uppkopplade kollisionsvarningssystem från bilindustrin till kollektivtrafikfordon. Inom GoSmart utprovades system från Mobileye i hybridbussar och spårvagnar i Göteborg.
C30

2009 Bildade Volvo Cars och Consat ett konsortium för att utveckla Volvos första rena elbil. Projektet startade 2009 vecka 3 och 20 veckor senare genomfördes den första provkörningen av C30Electric!

Consats roll i projektet var att utveckla större delen av all el och mjukvara inklusive ett nytt telematiksystem för såväl brukare som för verkstäder.
2010 presenterades bilen på bilmässan i Paris.
Totalt tillverkades 250 bilar av generation 1 och ytterligare 100 av generation 2.

Actia

För Volvo Cars nya SPA platform har Consat utvecklat mjukvaran gällande fordonsintegration för elektronikenheten VCM som tillverkas av Tier 1 leverantörer Actia.

VCM är en av SPA plattformens så kallade domän ECU:er och är spindeln i nätet för kommunikation till och ifrån bilen.

Morgan

Till sex av klassiska Morgon Motors bilmodeller har Consat levererat vårt BEA elmultiplexsystem med anpassad mjukvara.

Consat erbjuder multiplexlösningar som är baserade på AB Volvos multiplexsystem BEA. Volvo använder det här systemet i sin produktion av fordon med lägre volym så som bussar. Systemet använder sig av programmerbara hårdvarumoduler som kommunicerar med varandra genom ett CAN-gränssnitt. Eftersom all funktionalitet är realiserad i mjukvara med generiska hårdvarukomponenter, kan de enkelt anpassas för varje kunds speciella behov och önskningar. Systemet är skalbart från en hårdvarumodul upp till drygt 30.

Indigo 3000 R

Till den nyutvecklade svenska sportbilen Indigo 3000R ”Signature Series” har Consat varit med och levererat vårt BEA elmultiplexsystem med anpassad mjukvara samt bistått projektet med expertkunskap inom elsystemintegration.

 

Produktionen kommer att inledas med en exklusiv förserie på 10 bilar.

läs mer
AstaZero

Consat är utvecklingspartner till Astazero för utveckling av ny test och provningsutrustning.

Tillsammans har vi utvecklat världens just nu mest avancerade vinschsystem för styrning av multipla krockmål. Vinschsystemet är synnerligen kraftfullt och kan med hög positionsnoggrannhet accelerera mål som älgar och cyklister till verklig hastighet på exceptionellt kort tid.

 

Det nya vinschsystemet möjliggör tester av nästa generations aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon.

 

www.astazero.com

Netgroup Engineering

För att stärka vår leverans mot fordonsindustrin var Consat med och grundade Netgroup Engineering AB 1999

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag. Netgroup fokuserar på fordonsbranchen och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar

www.netgroup.se

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Consat är med som en av Lindholmen Science Parks delägare. Under mer än 10 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Ericsson

Consat och Ericsson har bildat ett partnerskap med fokus på affärer inom ITS för kollektivtrafik och smarta städer.

Consat Telematics är idag nordens största bolag inom området och ihop med Ericsson globalt offensiva satsning inom Networked Society kan vi kombinera bolagens respektive styrkor för att tillsammans nå större och fler affärer.

Volvo Bussar

Sedan 2005 har Consat och Volvo Bussar AB ett fördjupat partnerskap inom utveckling av telematiksystem.

Tillsammans har vi idag telematiksystem i de flesta av jordens världsdelar . Systemen används för att förbättra och effektivisera kollektivtrafik för såväl bussoperatörer som trafikhuvudmän.

Att ta fram kundanpassade lösningar är Consats signum såväl inom industri som inom fordonsutveckling. Själva eller ihop med partners har vi förmåga att bistå kunder med allt ifrån nya innovativa tekniker till kompletta åtaganden.

Vår leveransförmåga spänner över allt ifrån mekanisk konstruktion, elintegration av nya system på existerande plattformar, nyutveckling av elektronik och inbyggd mjukvara till systemleveranser av elsystem för serieproduktion. Vi erbjuder också kompletta telematiksystem från inbyggda ECU:er, connectivitet upp till backend med tillhörande tjänster för desktop eller mobila enheter.

Konceptbilar

För utveckling av konceptbilar och andra ”marknadsfordon” är innovationshöjd och time to market avgörande.

Med vår förmåga att ta fram nya innovativa lösningar i kombination med vår kompetens inom elintegration och inte minst med vårt elsystem BEA har vi en unik förmåga inom området.

Mycket av dagens teknik handlar om uppkopplade tjänster och även här har vi förmåga till blixtsnabba leveranser tack vare våra egna telematikplattformar.

Militärfordon

Funktion, up-time och enkel service är avgörande för fordon i fält. Med vårt elsystem BEA som bas tillhandahåller vi lösningar för de mest krävande av miljöer.

I flera fall används våra system för fordon som är designade för luftlandsättning långt bakom fiendens linjer. Funktionalitet och driftkvalitet samt inte minst begränsning av antalet nödvändiga reservdelar är helt avgörande vid denna typ av operationer.

Ett av fordonsbranschen starkast växande områden är inom aktiva säkerhetssystem.

Consats erbjudande spänner över allt ifrån Base Tech mjukvaruutveckling, integration av system, connectivitet och inte minst utveckling av kompletta testsystem för styrning av mål för helfordonsprover.

Vi har initierat och medverkat i flera forskningsprojekt inom området och vi är en föregångare i att införa uppkopplade kollisionsvarningssystem från automotive industrin i kollektivtrafikfordon.

Vi utvecklar och säljer uppkopplade fordonssystem för kollektivtrafik där omfattande användargränssnitt utgör en vital del av vår leverans.

Som en spinoff till denna verksamhet har vi breddat våra leveranser till att också innefatta utveckling av infotainment system till Automotive.

En inte oviktig del inom infotainment är dessa systems interaktion med mobila devices och, via telematik, olika cloudbaserade tjänster.

Inom Consat har vi en gedigen kompetens kring kompletta telematiksystem, interaktionsdesign, grafisk design av användargränssnitt, utveckling av mjukvara såväl inom embedded som för mer IT nära tjänster samt inom mobila devices inklusive kommunikation till devices t.ex. via BLE.

Consat är Nordens ledande aktör inom telematik för kollektivtrafik. Våra system och leveranser inbegriper hela spannet från fordonssystem,  backend och frontend för klienter, web och i appar för mobila enheter. Vi har avancerade depåsystem för att kunna hantera varianter och “over the air”- uppdatering av mjukvara och parametrar.

Våra plattformar är i grunden generiskt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika IoT-ändamål t.ex. el & hybridfordon, truckar, industrimaskiner osv.

Väl beprövade och kraftfulla plattformar, 24/7 drift, domänkunskap inom flera branscher och flera riktigt erfarna utvecklingsteam, gör Consat till en mycket kompetent partner och leverantör inom telematik och IoT.

Med avstamp i våra telematikplattformar har vi utvecklat en dedikerad end-to-end-lösning för el och hybridfordon innefattande webportaler, mobilappar och remote diagnos för verkstäder och eftermarknad.

Vi utvecklar avancerade inbyggda system som ökar användarvänligheten och förbättrar funktionen hos en produkt eller tjänst.

Vi åtar oss kompletta uppdrag eller delprojekt med särskild tyngdpunkt på realtidssystem.

Mycket av det vi gör handlar om att styra och övervaka tekniskt komplexa och tidskritiska system, både genom inbyggda plattformar och i större miljöer.

Arkitektur

Att välja arkitektur i ett elsystem av inbyggd karaktär kräver multidisciplinär kunskap. Det spänner från hårdvara, kablage inkapsling till hårdvarunära mjukvara genom applikationsmjukvara upp till att integrera med IT system. Vi har leveranskapacitet och kunskap i alla discipliner. Ibland genom en partner såsom tex. inom kablage.

Framförallt med hjälp av egen produktutveckling har vi lärt oss att en grundläggande och funktionell arkitektur är fundamental för att kunna utveckla effektiv och hållbar kod över tid. En kodbas måste kunna underhållas och vidareutvecklas utan att skrivas om från grunden.  

Vi har en erfarenhet av arkitekturarbete i stora såväl som små produktutvecklingsprojekt.

SW utveckling

Inom Consat har vi flera agila utvecklingsteam, dels med specialisering på utveckling av mjukvara i fordon och dels för industriprodukter såsom produktions- och mätsystem. Mycket av det vi gör handlar om att styra och övervaka tekniskt komplexa och tidskritiska system, både genom inbyggda plattformar och i större miljöer.

Utifrån vad som passar bäst för våra kunder verkar vi antingen på plats eller från något av våra kontor. Själva använder vi oss av en etablerad agil process kompletterad med en beprövad verktygskedja som garanterar att våra leveranser lever upp till våra kunders krav på kontroll och spårbarhet.

Tack vare vår, inom området, mångåriga erfarenhet guidar vi gärna er som kund i den agila resan och hjälper er att som helhet arbeta effektivare i mjukvarurelaterade projekt.

Modellbaserad utveckling

Vid utveckling av större komplexa system kan modellbaserad mjukvaruutveckling vara att föredra. Fördelen är att systemeringsarbetet och arkitekturerna får en direkt koppling till koden och alla projektmedlemmar har möjlighet att få en bra översikt hur systemet fungerar.

Ibland kan dock modellering med tillhörande automatgenerering av kod lämpa sig sämre för högprestanda system med stort hårdvaruberoende.

Detta är något som våra arkitekter bedömer vid uppstart av projekt eller i förstudiefas.

AutoSAR

Consat har en lång tradition med arbete kopplat till fordonsstandarden Autosar. Vi medverkade tidigt i standardiseringsarbetet och har på senare år gjort flera implementationer av kompletta stackar.

Vi har etablerade samarbeten med produktleverantörer av Autosar komponenter och kan vägleda kunder att göra rätt val.

Elektronik

Vi utför konstruktion av såväl analog som digital elektronik. Vi kan åta oss kompletta uppdrag eller stå till tjänst med önskade resurser – vilket som passar dig som kund bäst. Tillsammans med tillverkningspartner kan vi erbjuda alltifrån prototyper till serieleveranser.

Kommunikationsbussar

Det finns många sätt att kommunicera datatrafik. Här spänner vi brett på Consat från industrins fältbussar, fordonsvärldens kommunikationsbussar till IT-världens strömmande höghastighetsdata.

I detta område kan vi ses som en heltäckande kunskapsleverantör från koncept till genomförande.

Upload Image...
BLE

Behov av tillämpningar med (Bluetooth Low Energy) BLE-teknik växer snabbt hos våra kunder. Tekniken är fördelaktig vid tillämpningar där man trådlöst vill övervaka och kommunicera mellan tex. mobila enheter och små utplacerade smarta antenner. Därav har vi utvecklat en plattform som kan användas som grund i våra kundprojekt.

Elektroniklabb

För effektiv utveckling är det viktigt att ha en närhet till test & verifieringsmöjligheter och därför  har vi investerat i egna ESD skyddade labblokaler med mät- och lödutrustning.

Multiplexsystem är ett elsystem baserat på principen att samla flera signaler och föra över dem på en enda kabel. Konventionella elsystem använder dedicerade elinstallationer för varje funktion i ett fordon.

Multiplexsystem möjliggör en stark reducering av mängden elinstallationer och kablar i olika fordon. Dessutom kan separata subsystem kommunicera med varandra för att uppnå väl genomtänkta, personifierade funktioner i fordonet.

BEA multiplexsystem
Consat erbjuder multiplexlösningar som är baserade på AB Volvos multiplexsystem BEA. Volvo använder det här systemet i sin produktion av fordon med lägre volym så som bussar. Systemet använder sig av programmerbara hårdvarumoduler som kommunicerar med varandra genom ett CAN-gränssnitt. Eftersom all funktionalitet är realiserad i mjukvara med generiska hårdvarukomponenter, kan de enkelt anpassas för dina speciella behov och önskningar.

Consats multiplexlösningar hjälper dig att realisera de elfunktioner som din designgrupp önskar, samtidigt som utvecklingstiden för hela elsystemet minskas. Consat har erfarenhet av att använda det här systemet i såväl produktionsfordon som konceptbilar.

Har ni frågor eller är intresserade av en systemlösning tveka inte att kontakta:

Jonas Williamsson
BUSINESS AREA MANAGER EMBEDDED DESIGN

P: +46 31 - 340 00 18

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling inom fordonsbranschen. Framförallt ligger tyngdpunkten inom utveckling av avancerade koncept, testutrustning och utrustning för produktion.

Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att leverera nyckelfärdiga systemlösningar

Produktutveckling

Vårt kanske bredaste tjänsteutbud finns inom produktutvecklingen. Inom detta område hjälper vi våra kunder att ta fram helt nya produkter eller förbättrar redan befintliga produkter för att möta nya krav, standarder eller förändrade behov. Konstruktioner utförs i alla dess former och material. Gjutet stål , plastkonstruktioner, bockad plåt, aluminium och rostfritt stål är några av alla de material vi konstruerar i dagligen. Vi arbetar i alla stora CAD-verktyg allt utifrån kundens behov och komplexiteten i konstruktionerna. Oftast är vi med hela vägen från koncept och konstruktion till prototyptillverkning och testning samt leverans och implementering av färdiga serieverktyg. Utvecklingen sker ute hos kunden eller från något av våra kontor.

Lättviktskonstruktion

Vikt är en avgörande faktor för såväl körprestanda som låg bränsleförbrukning.

Med kolfiberbaserade kompositmaterial kan man erhålla konstruktioner som är både oerhört starka och samtidigt lätta.

Consat har ett ingående samarbete med flera bolag vad gäller utveckling av nya vävtekniker kring kolfiber. Tillsammans med Professor Nandan Kohkar har vi utvecklat såväl de första vävmaskinerna som väver Oxeons Textreme kolfiber samt nya maskiner som kan väva kolfiber i tre dimensioner för solida block och för balkar med varierande tvärsnitt.

Prototyper

Genom ett väl uppbyggt nätverk av tillverkare har vi förmåga att snabbt realisera våra lösningar i fysiska prototyper. Att prova under verkliga betingelser är oslagbart och ger ofta värdefull feedback till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids- & funktionsmässig leveransprecision.

Lägg därtill också kraven på full transparens genom hela design-/utvecklingsflödet, testmetodframtagningen samt slutliga rapporter både för implementation och testning.

 Kvalité av dagens mått mäts i leveransprecision samt fullständig kontroll av utvecklingsprocessens alla steg.

 Consat har som ambition att uppfylla, men helst överträffa, kundens krav och har därför etablerat en kvalitetssäkrad process för all inhouse verksamhet.

Denna drivs genom agila metoder och kvalitén övervakas ständigt genom att vi följer (och regelbundet reviderar) våra metoder och processer.

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling inom fordonsbranschen. Framförallt ligger tyngdpunkten inom utveckling av avancerade koncept, testutrustning och utrustning för produktion.

Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att leverera nyckelfärdiga systemlösningar.

Produktionsutrustning

Consat är en komplett leverantör av verktyg och utrustningar till industrin. Vi utvecklar och tillsammans med partners tillverkar och levererar vi utrustningar i form av lyftverktyg, fixturer, semi-automater och helautomatiserade anläggningar etc.

Vi har genom våra egna montage-verkstäder i Partille och Stockholm möjlighet att testa och verifiera utrustningarna vi levererar. Projekten innehåller bland annat framtagning av kravspecifikationer, konceptutveckling, konstruktion (mekanisk och elektrisk), automationsteknik (PLC och robotteknik), tillverkning, test/verifiering, montage, idrifttagning, dokumentation och CE-märkning. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom samtliga branscher.

Verktyg och Fixturer

Ett av våra specialistområden är att utveckla och leverera montageutrustning för såväl manuella och automtiska arbetsstationer. Leveranserna spänner över hela området från analys över nödvändiga moment, design av nödvändiga verktyg och fixturer inklusive kompletta specialmaskiner till faktisk serieleverans inklusive dokumentation, riskanalyser, provning & Verifiering, CE-märkning samt reservdelshantering.

Konceptverkstad

Vid huvudkontoret i Partille har vi en större konceptverkstad för utprovning av kompletta produktionslinjer och specialmaskiner. Vid vårt kontor i Stockholm har vi en konceptverkstad för montage och utprovning av verktyg och fixturer. Att ha direkt tillgång till konceptverkstäder vid våra utvecklingscentra ger kortare utvecklingstider och bättre lösningar.

Vårt omfattande informations- och ledningssystem för kollektivtrafik utvecklas och marknadsförs av dotterbolaget Consat Telematics AB.

Vi på Consat Telematics har jobbat med det här systemet sedan slutet av 1980-talet. Och hela tiden har vi legat i framkant när det gäller både funktioner och driftsäkerhet. I tätt samarbete med vår stadigt växande skara kunder bygger vi ständigt ut och förbättrar ett av den globala marknadens absolut bästa lösningar för kollektivtrafik.

Idag har vi ett system som inte bara täcker in de vanliga kollektivtrafikfordonen som bussar, spårvagnar och färjor, utan även kan inkludera snöplogar, avfallshantering och övriga servicebilar i en modern stad. Ingen av våra konkurrenter kan erbjuda detta.

Vi har färdiga lösningar för arbetsbesparande övervakning, kommunikation, förarhjälp i varje typ av fordon, statistisk analys för effektiviseringsarbete – och en stor mängd tillgängliga gränssnitt för att utbyta information med andra system, både centralt och i fordonen.

Löpande konsulttjänst, Göteborg

Christian Crona
BUSINESS AREA MANAGER TESTUTVECKLING, SYSTEMDESIGN & PROJEKTLEDNING

P: +46 31 - 385 02 33

Pär Forsberg
Business Area Manager Engineering Services CONSAT ENGINEERING AB

P: +46 31 - 340 00 57

Projekt, Göteborg

Jonas Williamsson
BUSINESS AREA MANAGER EMBEDDED DESIGN

P: +46 31 - 340 00 18

Löpande konsulttjänst och Projekt, Stockholm

Håkan Kroksmyr
Business Development Manager Stockholm

P: +46 8 - 562 60 510

Henrik Grahn
Concept & Project Stockholm

P: +46 8 - 562 605 14

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.