Ända sedan Consats grundades har industribranschen varit ett av våra tveklöst starkaste områden. Vi är verksamma inom utveckling av kompletta specialmaskiner, produktionslinjer och vi har en egen produktplattform för avancerade visionsystem. Vi tillhandahåller också tjänster och utvecklingsuppdrag inom automation, mekanik, elektronik, mjukvara, telematik och IT. Vår styrka är framförallt att ta oss an tvärfunktionella utvecklingsprojekt som inbegriper flera teknikområden.

Turnkey projekt

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

Vi värdesätter långsiktiga relationer där vi över tid kan bygga upp för kunden nödvändig domänkunskap.

Många av våra projekt tillkommer genom att vi agerar proaktivt gentemot våra kunder och då är just tillgång till relevant domänkunskap i många fall en avgörande faktor.

Att som medarbetare få ingå i tvärfunktionella projekt där ens egen insats spelar stor roll samtidigt som man får möjlighet att bredda sin kompetens är synnerligen uppskattat bland våra medarbetare.

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

AstaZero

Consat är utvecklingspartner till AstaZero för utveckling av ny test och provningsutrustning.

Tillsammans har vi utvecklat världens just nu mest avancerade vinschsystem för styrning av multipla krockmål. Vinschsystemet är synnerligen kraftfullt och kan med hög positionsnoggrannhet accelerera mål som älgar och cyklister till verklig hastighet på exceptionellt kort tid.

Det nya vinschsystemet möjliggör tester av nästa generations aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon.

 

www.astazero.com

SKF

Sedan 1989 har Consat varit utvecklingspartner till SKF inom produkt- och produktionsutveckling. SKF har valt att utnyttja nästan alla Consats teknikdiscipliner både i leveransprojekt och som konsulttjänst.

http://www.skf.com

Swedish Match NE AB

Som utvald leverantör inom produktionsutveckling till SMNE har vi genom åren levererat både utrustning och ingenjörstjänster.

Höganäs

Sedan 2011 har Consat varit utvecklingspartner till Höganäs Digital Metal gällande framtagning av deras högprecisions-3D skrivare för metall. Projektet startade som ett innovations- och utvecklingsprojekt inom Consats in-house verksamhet. Resultatet blev en succé och har medfört vidare utveckling i tekniken och stora försäljningsframgångar för Höganäs. Idag medverkar Consat i flera nya utvecklingsprojekt inom området.

https://www.hoganas.com/3dprinting/

Fresenius Kabi

Consat har under många år medverkat i utveckling av specialmaskiner och visionsystem inom Fresenius-Kabis läkemedelsproduktion. Både på konsultbasis och leveransprojekt.

Oxeon Textreme

I samarbete med professor Nandan Khokar har Consat varit med och utvecklat vävmaskinerna till Oxeons Textreme kolfiber.

Textreme är marknadens ledande kolfiberväv och används i de mest krävande applikationer för t.ex. Formula 1, Americas Cup, ishockey utrustning, tävlingscyklar osv.

www.textreme.com

www.Oxeon.se

Swedish Stirling

Consat är utvecklingspartner till Swedish Stirling inom mekanik, elektronik mjukvara och IT.

Vi har haft förmånen att få följa Swedish Stirling på hela resan från start up till börsintroduktion.

Swedish Stirling produkt består av en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin.

www.swedishstirling.com

ABB

ABB

Consat och ABB är sedan flera år partners med fokus på robotteknik

”ABB Value Provider Program är ett samarbetsavtal som står för kvalitet och förtroende i två riktningar och som samtidigt är ett kraftfullt och enat program som ger möjligheten för Consat att använda ABB som den sammanhållande länken”, berättar Pierre Penning, ABB Value Provider Program Manager

http://new.abb.com/products/robotics

Coesia Flexlink

Consat är Flexlinks uttalade huvudleverantör av utvecklingstjänster och vi har också ett väl utvecklat samarbete kring respektive bolags produktsortiment.

http://www.flexlink.com/en/home/

SoGeSi SPA

SoGeSi SPA

Tillsammans med italienska industrikoncernen SoGeSi utvecklar vi nya produktionslösningar för MedTech och tvättindustrin.

www.sogesi.it

För flertalet av våra industriprojekt och uppdrag är produktionsteknik ett centralt begrepp.

Välkonstruerade produkter i effektiv produktion med smarta flödeslösningar på verkstadsgolvet stärker våra uppdragsgivares konkurrenskraft på den globala marknaden.

Konceptlösningar vid anpassning och utveckling av produktionsapparat.

 • Verktyg och fixturer.
 • Process- och maskinstatusbedömningar.
 • Produktions- och anläggningsdesign/layout.
 • Rationaliseringsprojekt.

För många stora internationella industrikoncerner är det vanligt att man flyttar produktion mellan olika enheter.

Consat har stor erfarenhet att bistå med att effektivt flytta produktion och samtidigt effektivera flöden och produktionsutrustning inklusive riskhantering och CE.

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling för industri.

Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att leverera nyckelfärdiga systemlösningar

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom området mekanisk konstruktion:

 • Konceptutveckling
 • Specialmaskiner
 • Materialhantering
 • Produktutveckling
 • Verktygsbunden konstruktion
 • Tung konstruktion
 • Verktygskonstruktion
 • Fixturer och jiggar
 • Provningsteknik
 • Provningsutrustning

Consat styrka är att genomföra leveranser och projekt innehållande flera olika teknikdiscipliner. Automation är en central del i många av dessa mekatronikprojekt. Vi erbjuder även automations tjänster och projekt för externa uppdrag.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom området Industriell automation:

 • Konceptuell utveckling
 • Övergripande styrsystem
 • SCADA-system
 • Mjukvaruutveckling
 • PLC/HMI-programmering
 • Robotprogrammering
 • Robotsimulering
 • Servoteknik
 • Elkonstruktion
 • Visionssystem
 • IoT

.

Vill du öka din produktionseffektivitet och kunna övervaka produktionsprocessen i realtid? Om så är fallet är Consat Quidance Vision (CQV) svaret på dina behov. Systemet möjliggör en kontinuerlig och konsekvent övervakning av produktionen i realtid. Detta möjliggör snabbare åtgärder för att maximera din produktionseffektivitet. Information från CQV-systemet kommer att vara tillgängligt för alla nivåer i ett företag och anpassad så att relevant information visas till användaren enligt Industry 4.0. Den samlade data lagras för att möjliggöra analyser av hur processen kan optimeras.
Välkommen att diskutera hur CQV kan hjälpa dig att öka din produktionseffektivitet idag!

Martin Lundh
Product Manager CQV CONSAT ENGINEERING AB

P: +46 031 - 385 02 28

CQV i produktion

CQV har tre applikationsområden klassificering, mätning och robotguidning. Dessa områden kan användas individuellt eller i kombination med två eller flera områden beroende på applikationen. Klassificering används för olika kvalitetskontroller för att antingen ge ok eller inte ok för din produkt eller att betygsätta kvaliteten på produkten. Exempelapplikationer är batchnummerverifiering, detektering av defekter i produkter eller material etc. Mätning används för kontroll av t.ex. en produkts dimensioner eller temperatur. Mätdata kan användas för att visa grafiska trender baserat på tid eller produkt. CQV kan användas för robotstyrning, dvs en robotens rörelse kan styras av CQV. Ett exempel på detta applikationsområde är bin-picking, där CQV hittar osorterade produkter i en låda eller pall och sedan skickar styrdata till en robot för att den skall kunna plocka produkterna.

Användargränssnitt

Consat Quidance Vision är enkelt att lära sig och lätt att använda och läsa av. Systemets användargränssnitt är intuitivt och det kan naturligtvis skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål.

Hela systemet övervakas från en väl disponerad skärmvy som visar den information som behövs för att processen skall kunna kontrolleras och styras. Realtidsdata visas också i grafer för olika processparametrar för att en användare skall få en snabb överblick av vad som sker i processen.

Vid byte av produkter eller maskiner byter operatören dessutom enkelt till ett nytt recept, helt utan onödiga stopp eller manuella inställningar. Detta innebär att operatören hela tiden har full kontroll över eventuella problem i produktionsflödet och snabbt kan agera om något händer med produktionsprocessen.

Systemöversikt

CQV är utformad för att möta dagens krav på anslutningsmöjligheter. Det möjliggör anslutning till olika användargränssnitt; både direkt och mobilt, detta för att möjliggöra anslutning för olika användare med olika krav på gränssnittet. Det finns också möjlighet att ansluta CQV till ett ERP-system eller molnet för att utbyta information såsom orderhantering och data.
CQV-systemet körs på en dator som sensorerna är anslutna till som övervakar processen. Det innehåller också en lokal datalagring där den samlade rådatan lagras. Redo att bearbetas eller skickas till molnet för vidare analys. CQV kan också interagera med ett styrsystem eller en robot för att möjliggöra styrning av en produkts flöde baserat på resultatet från processparametrarna som övervakas av CQV.

Applikationer

CQV PRODUKTER

Optimized Board Scanning av CQV

Vill du öka din produktionseffektivitet och kunna övervaka produktionsprocessen i realtid? Om så är fallet är Optimized Board Scanning (OBS) av Consat Quidance Vision (CQV) svaret på dina behov. Systemet möjliggör kontinuerlig och konsekvent övervakning av produktionen i realtid. Detta möjliggör snabbare åtgärder för att maximera din produktionseffektivitet. Informationen från OBS av CQV-systemet kommer att vara tillgängligt för alla nivåer i ett företag och anpassad så att relevant information visas för användaren. Den insamlade datan lagras för att möjliggöra analyser av hur processen kan optimeras.

 • Ökar utbytet
 • Möjliggör högre produktionskapacitet
 • Säkerställer kontinuerlig klassificering och kvalitet enligt EN-14081
 • Tillförlitlig drift timme efter timme, dag efter dag, år efter år …

Välkommen att diskutera hur OBS av CQV kan hjälpa dig att öka din produktionseffektivitet idag!

OBS-systemet är utformat för att möta dagens krav på uppkoppling. Det tillåter anslutning till olika användargränssnitt; både direkt och till mobila enheter, för att tillåta anslutning för olika användare med olika krav på gränssnittet. Det är möjligt att ansluta OBS-systemet till ett affärssystem eller till molnet för utbyte av information, t. ex. order och data. OBS-systemet körs på en dator till vilken lasersensorerna är anslutna som mäter brädans dimensioner och defekter. Systemet inkluderar också en lokal datalagring där mätdata lagras redo för ytterligare simuleringar för att optimera avkastningen eller att skickas till molnet för vidare analys. OBS-systemet kommunicerar med ett styrsystem för att möjliggöra att brädan är kapad enligt resultatet av optimeringen och sorteras sedan i rätt fack.

3D-laserscannrar mäter bredd, tjocklek och längd på varje bräda och jämför det med förinställda kvaliteter. OBS av CQV optimerar utbytet av varje bräda och resultatet skickas sedan till trimsågen. Efter att brädet har sågats, släpps brädan automatiskt i rätt fack. OBS av CQV kan installeras i råsorteringen, justerverket och/eller hyvleriet. Både gran och fur, liksom andra träslag, sorteras i systemet. Brädorna transporteras i tvärriktning genom OBS av CQV-systemet.

OBS-systemet mäter brädan med 3D-laserscanner som placerar flera laserprofiler längs brädan. Därefter beräknas brädans geometri. Baserat på geometri kan OBS-systemet upptäcka sju olika defekter: tjockleksfel, breddfel, vankant, flatböj, kupighet, skevhet och kantkrok, se bild nedan. Baserat på upptäckta defekter och en prislista optimeras det största utbytet fram. OBS-systemet mäter också tjocklek, bredd och längd. Systemet kan även inkludera uppmätta värden från externa mätinstrument (t.ex. fukt, hållfasthet och operatör) och låt dem bli en del av optimeringsbeslutet.

Tekniskspecifikation

 1. Tjockleksfel
 2. Breddfel
 3. Vankant
 4. Flatböj
 5. Kupighet
 6. Skevhet
 7. Kantkrok

 

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids-&funktionsmässig leveransprecision.

Lägg därtill också kraven på full transparens genom hela design-/utvecklingsflödet, testmetodframtagningen samt slutliga rapporter både för implementation och testning.

Kvalité av dagens mått mäts i leveransprecision samt fullständig kontroll av utvecklingsprocessens alla steg.

Consat har som ambition att uppfylla, men helst överträffa, kundens krav och har därför etablerat en kvalitetssäkrad process för all inhouse verksamhet.

Denna drivs genom agila metoder och kvalitén övervakas ständigt genom att vi följer (och regelbundet reviderar) våra metoder och processer.

För industriprojekt har vi egna konceptverkstäder för att kunna genomföra utvecklingsprovning och intrimning samt FAT tester innan leverans till kund

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids-&funktionsmässig leveransprecision.

Att kunna prova nya maskinkoncept i form av prototyper är av stort värde och vi har därför utvecklat ett nära samarbete med tillverkare och montörer för att snabbt och kostnadseffektivt kunna realisera våra konstruktioner i fungerande maskiner och produkter.

Konceptverkstad

Vid huvudkontor i Partille har vi en större konceptverkstad för utprovning av kompletta produktionslinjer och specialmaskiner. Vid vårt kontor i Stockholm har vi en konceptverkstad för montage och utprovning av verktyg och fixturer. Att ha direkt tillgång till konceptverkstäder vid våra utvecklingscentra ger kortare utvecklingstider och bättre lösningar.

3D Skrivare

Vid produktutveckling finns ofta behov av snabb verifiering av vald läsning. Consat har införskaffat en maskin för framtagning av prototyper enligt tekniken FDM (Fused Deposition Modelling) för modeller i ABS-plast. Maskinen är tänkt att användas som service i verksamheten och för våra kunder. Modeller kan tas fram i max storlek 203x203x305mm. Utöver denna maskin har vi en egen verkstad för montage och enklare maskinbearbetning i svarv och fräs m.m.

Elektroniklabb

För effektiv utveckling är det viktigt att ha en närhet till test & verifieringsmöjligheter och därför  har vi investerat i egna ESD skyddade labblokaler med mät- och löd utrustning.

Vi har arbetat med maskinsäkerhet och CE-märkning sedan 1995 och kan hjälpa er med:

• Riskanalyser (enl. Maskindirektivet, LVD och Atex)

• Sammanställningar av CE-dokumentationer

• Praktiska åtgärder

• Rådgivning vid ombyggnader eller flytt av maskiner etc.

• Upprättande av rutiner och lathundar m.m.

• Kundanpassade utbildningar

Löpande konsulttjänst, Göteborg

Lars Olsson
Business Area Manager Engineering Services CONSAT ENGINEERING AB

P: +46 31 - 385 03 10

Christian Crona
BUSINESS AREA MANAGER TESTUTVECKLING, SYSTEMDESIGN & PROJEKTLEDNING

P: +46 31 - 385 02 33

Projekt, Göteborg

Jonas Williamsson
BUSINESS AREA MANAGER EMBEDDED DESIGN

P: +46 31 - 340 00 18

Löpande konsulttjänst och projekt, Stockholm

Håkan Kroksmyr
Business Development Manager Stockholm

P: +46 8 - 562 60 510

Henrik Grahn
Concept & Project Stockholm

P: +46 8 - 562 605 14

Visionsystem

Martin Lundh
Product Manager CQV CONSAT ENGINEERING AB

P: +46 031 - 385 02 28

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.