fbpx

Vårt omfattande informations- och ledningssystem för kollektivtrafik utvecklas och marknadsförs av dotterbolaget Consat Telematics AB.

 

Consat har jobbat med det här systemet sedan slutet av 1980-talet – en lösning som hela tiden legat i framkant när det gäller såväl funktioner som driftsäkerhet.

I tätt samarbete med vår stadigt växande skara kunder bygger vi ständigt ut och förbättrar ett av den globala marknadens absolut bästa telematiklösningar för kollektivtrafik.

Idag har vi ett system som inte bara täcker in de vanliga kollektivtrafikfordonen som bussar, spårvagnar och färjor, utan även kan inkludera snöplogar, avfallshantering och övriga servicebilar i en modern stad. Ingen av våra konkurrenter kan erbjuda detta.

Vi har färdiga lösningar för arbetsbesparande övervakning, kommunikation, förarhjälp i varje typ av fordon, statistisk analys för effektiviseringsarbete – och en stor mängd tillgängliga gränssnitt för att utbyta information med andra system, både centralt och i fordonen.

Telematiksystem från Consat hittar du från Sydafrika till nordligaste Norge. Varje år tillkommer fler nya kunder.

Västtrafik

“Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Vi vill att den ska funka så bra att du och alla andra kan låta bilen stå nästan jämt – och på så sätt spara både pengar och miljö.

2 700 bussar, tåg, spårvagnar och båtar. 22 000 hållplatser. 39 000 körda mil per dygn (en sträcka motsvarande 9,6 varv runt jorden). Det gör Västtrafik till Sveriges näst största kollektivtrafikföretag. Vi samordnar kollektivtrafiken, gör tidtabeller och bestämmer rutter och turer. Men, till skillnad från vad många tror, kör vi inte bussarna, spårvagnarna, färjorna och tågen själva. All trafik upphandlas och körs på entreprenad.”

2000 fordon 700 hållplatsskyltar

www.vasttrafik.se

Flygbussarna

“Flygbussarna erbjuder smarta och bekväma förbindelser till och från Sveriges största flygplatser. Vi trafikerar flygplatserna Arlanda, Bromma, Skavsta, Västerås, Malmö, Visby och Landvetter. De utgår från Stockholm, Norrköping, Linköping, Göteborg, Malmö, Lund och under sommaren även Visby.

Det finns många goda anledningar att välja Flygbussarna:

Hela Sveriges Flygbussar. Trafikerar totalt 7 flygplatser till och från 8 städer. Det gör att mer än 85 procent av Sveriges flygresenärer kan välja Flygbussarna som färdsätt till och från de största flygplatserna.

Trafiken anpassas efter flygen. Flygbussarna erbjuder täta avgångar. Anpassar tidtabeller till flygens avgångs- och ankomsttider för att resenären skall kunna välja en buss på en tid som passar till sitt flyg. Hållplatser finner du precis intill flygplatsernas entréer, på knytpunkter i centrum av de städer som trafikeras och nära sevärdheter och hotell.

Prisvärt och enkelt. Flygbussarna kan ofta erbjuda det lägsta priset till flyget och strävar alltid efter att ha en prisvärd produkt som är enkel att använda. Det ska vara lätt att åka buss, med lättillgänglig information och en behaglig resa med fräscha, säkra bussar.

Flygbussarna – det miljövänliga valet. Genom att åka kollektivt till och från flyget bidrar resenären och Flygbussarna till en bättre miljö. Merparten av bussarna går på biobränsle och arbetar kontinuerligt med att minska bränsleförbrukningen genom initiativet “Smart körning”.

Kunden i fokus. Nöjda kunder är alltid Flygbussarnas mål. Förare är duktiga, pålästa och serviceinriktade. De bygger sin verksamhet på hög kvalitet, engagemang och personlighet. Det ska genomsyra både deras tjänster och kontakten med alla som åker med Flygbussarna.”

80 fordon 30 hållplatsskyltar

www.flygbussarna.se

Länstrafiken Jämtlandslän

“Länstrafiken har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Trafikutbudet bestäms av regionens kommuner och kollektivtrafikmyndighet.

Länstrafiken vill stärka attityden till det kollektiva resandet – helt enkelt man skall gilla att åka buss. Vi vill att det skall kännas självklart. Att det är helt rätt för den miljö vi vistas i men också för individens inre miljö. Man känner sig nöjd och på köpet får man egen tid. Vi vill sätta individen, privatekonomin och miljön i fokus.

Under trafikåret 2014 gjordes 2,3 miljoner resor med Länstrafiken. Verksamheten består av linjetrafik med buss, tåg och linjebil samt interregional trafik i norrlandslänen. Både buss och linjebilstrafiken sköts av ca 100 trafikentreprenörer. Bolaget äger därför inga fordon. Entreprenörerna är utvalda efter anbudsprövningar vilket borgar för en kraftfull produktivitetsutveckling i verksamheten.”

52 fordon 30 hållplatsskyltar

ltr.se

Bergkvara buss

“Bergkvarabuss AB är ett charterbussbolag, dvs vi hyr ut bussar med förare till företag, privatpersoner, föreningar och skolor i hela Sverige.

Vår gruppavdelning hjälper även gärna till med kringarrangemang som hotell, mat, catering ombord och allt annat som gör din planering enklare och ger din resa mer innehåll.

Företaget har dessutom ett omfattande nät av linje-, skolskjutstrafik i hela södra Sverige. Med långa avtal och en jämn beläggning skapar den trygghet i vår organisation.

Vi bedriver även flygbusslinjer mellan Helsingborg och Ängelholms flygplats samt mellan Karlskrona och Ronneby flygplats.

Bergkvarabuss AB har en lång tradition och stor erfarenhet av utlandstrafik – ett gränslöst omväxlande trafikuppdrag som blivit en populär del av vårt utbud bland såväl resenärer som medarbetare. Våra bussar syns ofta på vägarna i hela Europa.”

130 fordon

ltr.se

Brakar
“Brakar as ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune.
Brakar er et administrasjonselskap som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet skal videre gi informasion til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Brakar er opprettet med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe tjenester fra eksterne transportører.”

133 fordon 40 hållplatsskyltar

www.brakar.no

Skyss

“Skyss vart oppretta i november 2007 og organiserer nesten all kollektivtransport i fylket, etter dei budsjett som politikarane vedtek. Skyss har ansvar for å setje i verk vedtekne strategiar og tiltak for å nå dei politiske måla for kollektivtrafikken i Hordaland. Skyss skal bidra til å forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet i fylket.

Skyss er organisert som ei eining under Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Skyss tildeler kontraktar for køyring av buss, bybane, snøggbåt og ferjer i Hordaland til trafikkselskap etter anbodskonkurransar. Skyss planlegg rutene, måler kvaliteten i tilbodet og følgjer opp trafikkselskapa. Informasjon om og marknadsføring av buss og bybane er Skyss sitt ansvar. Skyss har også dette ansvaret for båtrutene Kleppestø – Strandkaien, Nordhordland – Bergen, Sunnhordland – Austevoll – Bergen og lokalbåt Austevoll. For andre båtruter og alle ferjesambanda er informasjon og marknadsføring den einskilde operatøren sitt ansvar.

Skyss sitt kundesenter og telefon 177 tek imot og følgjer opp kundane sine førespurnader om ruter og trafikktilbod.”

530 fordon 55 hållplatsskyltar

www.skyss.no

Agder Kollektivtrafikk AS

“AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Vårt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester.

AKT eies av Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune (40 %) og Kristiansand kommune (20 %).
Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. 

Selskapet har ansvar for: 

  • All kollektivtrafikk i Vest-Agder og Aust-Agder
  • All skolebarntransport i Vest-Agder og Aust-Agder
  • Kontrakter med busselskaper og transportører
  • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

Formål
AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder og Aust-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målsettingen for AKT er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. AKTs oppgaver knytter seg til ansvar for all kollektivtrafikk og skoletransport i Vest-Agder og Aust-Agder, ansvar for kontrakter med busselskaper og undertransportører, samt ansvar for Ruteopplysning 177 for Agderfylkene.”

300 fordon 70 hållplatsskyltar

http://www.akt.no

Boreal

“Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport. Vi kjører busser, trikker, hurtigbåter og ferger.

Vi er 2000 ansatte, fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Tre av våre datterselskap, Boreal Buss AS, Boreal Sjø AS og Boreal Bane AS driver kollektivtransport gjennom offentlige anbudskontrakter med oppdragsgiver (fylkeskommuner).

Boreal Travel AS driver tur/charter, ekspress og flybuss i tillegg til planlegging og gjennomføring av transportlogistikk ved store arrangement. Boreal Travel tilbyr også reiser i inn- og utland via reisebyråtjenester i Sør-Vest Reiser.

Konsernet er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.”

750 fordon

http://www.boreal.no/

Troms fylkestrafikk

“Troms fylkestrafikk (TFT) er en avdeling i samferdsels- og miljøetaten i Troms fylkeskommune. TFT skal forvalte driftskontrakter for buss, hurtigbåt og ferge i Troms fylke.

TFT står for innkjøp av rutetjenester og gjennomføring av driftskontrakter, samt ansvaret for informasjon og markedsføring av rutetilbudet og salg av billetter og kort.

Troms fylkestrafikk har hovedkontor på Finnsnes med underavdelinger i Tromsø og Harstad. Avdelingen er organisert under stab, transport og marked.”

120 fordon 185 hållplatsskyltar

http://www.tromskortet.no/

Greater Sudbury Transit

“Greater Sudbury Transit provides safe, reliable and affordable transportation services to 5 million passengers each year.

Public transportation services contribute to the social and ecological health of our community by removing geographic barriers to employment and social services opportunities and by reducing the environmental and infrastructure costs of transportation. Public transportation includes both conventional transit and the transportation of persons with physical disabilities.

Transit Trip Planner is a free online tool that integrates Greater Sudbury Transit routes and schedules into Google Maps. Simply enter where you are, where you want to go, when you want to leave or when you want to be there; Google will do the planning for you.”

70 fordon

www.greatersudbury.ca/living/transit/

Municipal Fleet, Greater Sudbury

Greter Sudbury Municipal Fleet inkluderar “servicefordon” som snöplogar, fordon för avfallshantering etc. Systemet har anpassade funktioner för varje fordonstyp.

170 fordon

North Bay Transit

“To provide the citizens and visitors of North Bay, A reliable and courteous transportation service in clean, safe, and accessible vehicles, recognizing individual passengers needs and requirements.”

22 fordon ett fåtal hållplatsskyltar

https://www.cityofnorthbay.ca

nextlift.ca

Thunder Bay Transit

“Thunder Bay Transit:

  • Provides services that operate 7 days a week, Monday to Saturday from 6 am to 12:30 am, Sunday from 8:40 am to 10:40 pm
  • Carries approximately 3.3 million passengers, covering approximately 560 km of City Streets
  • Offers services to customers such as bike racks, the automated call-stop announcement system, and real-time GPS bus arrival times
  • Provides public with information, maps, route schedules, 24-hour information lines and charter services
  • Installs and maintains bus stop signs and bus shelters and maintains the Water Street Terminal and the temporary terminal at City Hall in coordination with the Facilities and Fleet Department.”

50 fordon

www.thunderbay.ca

Thomas Ottosson
CEO - Consat Telematics AB

P: +46 31-340 00 27

Roland Moberg
Development Manager - CONSAT TELEMATICS AB

P: +46 31-340 00 55

Amir Skangic
Product Owner & Project Management - Consat Telematics AB

P: +46 31-340 00 00

Fredrik Olsson
Supply Chain Director - Consat Telematics AB

P+46 31-385 03 79

Esbjörn Lif
Sales Europe - Consat Telematics

P: +46 31-340 00 64

Per Wargskog
Financial Manager - Consat Telematics AB

P: +46 31-340 00 00

Roger Sauve
CAO - Consat Canada Inc

P: +1 (866) 543-5889

M: +1 (705) 677-9228

Lachlan Mackay
Managing Director - CONSAT TELEMATICS PTY LTD

P: +61 438 339 869

Tommy Hansen
Head of Norwegian Operations - Consat Telematics AB

P: +47 909 52 112

Arnoud Brouwer
Head of Region Western and Central Europe

P: : +31 624 815 638

 

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.