Consat Data förvärvar ClickSystem

click system logo

ClickSystem är ett innovativt närvarosystem för skolor där man genom att automatisera närvarohantering, sjukanmälan och tillbakarapportering till föräldrar minimerar den administrativa börda som traditionell närvarohantering innebär. Detta medför även ett säkrare skolklimat samt låter lärarna fokusera på lärandet.

”Att lyfta in denna produkt i vår portfölj är ett stort steg framåt i vår offensiva satsning inom skolan och det är mycket glädjande att kunna erbjuda denna tjänst till både befintliga och nya kunder.” säger Christian Johansson, VD på Consat Data AB

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment