Consat SES landar ny stororder

man sitting by a table

Consat Energy Systems har i en lång rad projekt lyckats sparat in hela 50% av energiförbrukningen åt fastighetsägarna. Det ger resultat. Med ett lyckat och nyss avslutat projekt för kunden Stadsrum i bagaget, får SES nu bygga om ytterligare tre Stadsrumfastigheter, till ett ordervärde av totalt 27 mkr.

Consat SES har på kort tid blivit ett namn i fastighetsbranschen. För en mängd olika kunder i landet har SES både kunnat lova – och lyckats hålla löftet – att minska energiförbrukningen i deras fastigheter till hälften. Att leverera resultat och samtidigt hålla budget lönar sig, även i Coronatider.

Kunden Stadsrum har redan goda erfarenheter av Consat SES. Stadsrums affärsfastighet Kvarnen i Uppsala har fått sin energiförbrukning halverad i ett nyss levererat projekt. Det gav mersmak och resulterade i fler uppdrag från en mycket nöjd kund.

Consat SES VD, Ian Hostetter, berättar om det nya storprojektet, eller rättare sagt de tre nya projekten för Stadsrum:

-Vi har fått förtroendet att bygga om tre kommersiella fastigheter i Nyköping, Södertälje och Helsingborg. Prognosen visar att vi totalt kommer minska förbrukningen med 5 000 000kwh/år, vilket motsvarar en kostnadsminskning om ca 4mkr/år, berättar Ian.

Arbetet som redan påbörjats beräknas bli klart sommaren 2021. Därefter följer en intrimning i två år. Ordervärdet är totalt 27 mkr.

-Så, vad är unikt med oss? Säger Ian – förutom att vi snittar på 50% energibesparing i våra projekt och att detta årligen får ett genomslag på kundens driftsnetto (fastighetsresultat), vilket i sin tur genererar en omvärdering av fastigheten i storleksordningen 10-20 ggr resultatförbättringen… Förutom det?

Vi har rensat från suboptimering. Våra arbetsmetoder gör att vi når väldigt långt vad gäller energieffektivisering, inneklimatförbättringar och nöjda hyresgäster berättar Ian stolt.

-Vår styrka är att vi levererar positiva resultat i alla led med korta avstämningar där kunden inte behöver lägga mycket tid under projektets gång.

-Att arbeta med Stadsrum har visat sig fungera väldigt bra. De har en tajt organisation där de gemensamma målsättningarna är i fokus. Consat SES är väldigt glada att Stadsrum haft sinnesnärvaron att se våra insatser som en starkt verktyg för att minska följdeffekterna av Corona på deras fastighetsbestånd både på kort och på lång sikt! Säger Ian Hostetter.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment