Consat stärker leveransförmågan genom joint venture med indiskt spetsbolag

human and robot shaking hands

Consat och indiska Orahi bildar joint venture-bolaget Consat Orahi. Därmed stärker den svenska ingenjörskoncernen sitt erbjudande inom bland annat internet of things.

– Det här är ett samgående där spetskompetens och god företagskultur förenas, säger Ragnar Hallgren, vice vd för Consat Engineering.

Tillsammans med Orahi stärker Consat sitt erbjudande till den svenska marknaden i en tid då digitaliseringen möjliggör allt mer avancerade lösningar. Med joint venture-bolaget Consat Orahi kan Consat säkerställa en stabil tillgång till kompetens som befäster företagets position som ett av de ledande ingenjörsbolagen i Sverige.

– Orahi levererar viktiga kompetenser inom internet of things. Vi ser också hur elektrifieringen och digitaliseringen kräver allt mer av både embeddedutveckling och systemutveckling inom IT. Det är kompetenser som vi vill få tillgång till i ännu större utsträckning för att kunna ta fler projektåtaganden på området, säger Pär Forsberg, Manager IoT & Electrification på Consat Engineering.

Lång erfarenhet av Sverige

Orahi, som har sin verksamhet i Gurgaon strax sydväst om huvudstadsregionen Delhi, har lång erfarenhet av Sverige och svensk företagskultur. Både medarbetare och ledning har bakgrund på svenska storföretag. Consat har haft ett projektbaserat samarbete med Orahi i över ett år.

– Arbetet har innefattat utvecklingen av Consats nya IoT-plattform, NxT. Med den kan kunderna enkelt påbörja sin digitala resa, fokusera på sina verksamhetsbehov och skapa sig insikter, medan vi hanterar de tekniska delarna kring uppkoppling av enheter, datahantering och smarta applikationer. Vi har byggt ett flertal kundlösningar på plattformen. Bland annat ett system för drift och underhåll av fordonsladdare och ett för prediktivt underhåll på mobila kylsystem, säger Pär Forsberg.

Tryggar kompetensbehov

Med samgåendet formaliseras samarbetet, något som borgar för kompletta leveranser till marknaden med både trygghet och spetskompetens även i stora, utvecklingstunga projekt.

– Det här är ett komplement för att för att våra kunder ska känna sig trygga i att kompetensbehovet är uppfyllt. Kompetensläget är oerhört ansträngt i Sverige. Genom Consat Orahi stärker vi vår leveransförmåga även i de mest krävande projekten. Orahi har dessutom med sin kännedom om den svenska marknaden en företagskultur som påminner om vår egen, säger Ragnar Hallgren, vice vd för Consat Engineering.

Kultur där människor kan växa

Långsiktighet och en arbetsmiljö där kompetens kan växa och tas tillvara är centralt för samgåendet. Gemensamma kärnvärden har därför redan från start varit avgörande för ett fungerande samarbete, understryker Ragnar Hallgren.

– Consat har en tydlig företagskultur som vi är noga med. Det handlar om att ha en bra atmosfär, platt organisation och högt i tak så att människor kan utvecklas. Den kulturen kommer vi att fortsätta bygga på Consat Orahi i Indien, säger Ragnar Hallgren.

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på email
Share on Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp

Leave a comment