Consat tecknar ramavtal med SKF Sverige AB

Ramavtalet gäller ett flertal SKF-företag och omfattar tjänster inom bl.a. produktionsteknik och produktutveckling. De avdelningar inom Consat som berörs är Industriell Automation och Elektronik & System.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment