Consat tecknar unikt ramavtal med Flexlink

Consat har sedan början av 1990 levererat tjänster till Flexlink som idag är ett av värdens ledande bolag inom logistik och transportsystem för produktion med en omsättning på 1,5 Miljarder SEK.  Flexlink finns idag representerat i 25 länder för såväl komponentförsäljning som utveckling av kompletta materialhanteringssystem.

I och med detta ramavtal fördjupas relationen ytterligare och Consat blir uttalat Flexlinks huvudleverantör av teknikkonsulter.

”Vi har arbetat tillsammans under många år och att nu ta också detta steg känns hedrande. Våra respektive bolags kompetensprofiler tillför verkligen ett genuint mervärde för bägge parter och bättre än så kan det knappast bli.”, säger Jan-Bertil Johansson koncern VD och grundare av Consat

Consat är ett av Sveriges ledande privatägda ingenjörsbolag med mer än 200 anställda och med kontor i Partille, Göteborg, Stockholm, San Diego, Montreal och i Curitiba.  Consat tillhandahåller tjänster och utvecklingsprojekt inom teknikområdena Industriteknik, Elektronik & System, IT & Mobilitet, Telematik och inom hållbara energisystem.

www.flexlink.com
www.consat.com

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment