Consat växer i Stockholm

Consat har under året vuxit i Stockholmsregionen. Trots lågkonjunkturen har kontoret under året expanderat med 40 % och marknaden ser ljus ut. Många nya kunder har knutits till Consat och tillväxten i Stockholm kommer att fortsätt under 2010.

Ända sedan starten i Stockholm 2006 har fokus legat på att etablera nya kontakter och expandera kontoret med de kompetenser som marknaden efterfrågar. Det stora steget i expansionen har Produktutveckling gjort där flera nya medarbetare anställts under året. Just Produktutveckling ser vi som ett mycket intressant område inför framtiden där det kommer att behövas många ingenjörer, berättar Håkan Kroksmyr Affärsområdeschef i Stockholm.

Inom övriga områden ser vi också ett ökat behov. Många företag har under året som gått sparat in på flera områden. Ett exempel på detta är inom produktion där förbättringsarbeten har avtagit. Under 2010 tror vi därför att det kommer finns en stor efterfrågan på kompetenser inom området Automation.

Consat i Stockholm innehar nu mycket starka team inom Produktutveckling, Automation och Embedded Design/System och är en långsiktig och stark utvecklingspartner i regionen.

Kontaktperson:
Håkan Kroksmyr
Affärsområdeschef Stockholm
hakan.kroksmyr@consat.se
08 562 60 510
073 753 43 88

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment