Consat/NGE utvald leverantör till Volvo Cars Corp.

Under våren har Volvo Cars Corp. valt att reducera antalet leverantörer och nu har det blivit klart att NetGroup Engineering AB valts ut som en huvudleverantör av sex. NetGroup, som Consat är delägare i, särskiljer sig mot övriga leverantörer så tillvida att NetGroup är ett nätverksbolag bestående av mindre och medelstora bolag med nischad kompetens ofta med hög teknisk nivå vilket har uppskattas av kunderna ända sedan starten år 1999. VCC siktar på ca 200 konsulter mot tidigare ca 1200 så den totala neddragningen är utan tvekan mycket kraftig.

– Vad som skiljer ifrån tidigare liknade processer är att Volvo Personvagnar denna gång mer strikt styr över affärer till de utvalda på bekostnad av de som ej valts ut vilket bör ge oss en hel del intressanta möjligheter för Consat och övriga delägare i NetGroup, säger Martin Wahlgren vice VD på Consat Engineering AB. Martin fortsätter:

– Som exempel kan nämnas att Consat är exklusiv partner gällande all el och mjukvaruutveckling för VCC´s nya elbil som sannolikt kommer att presenteras under hösten 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Wahlgren, avdelningschef embedded systems, Consat Engineering AB
Telefon: 0706-508 975
E-post: martin.wahlgren@consat.se

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment