Ett 100-tal kamerainstallationer till SCA

Consat Engineering AB driftsätter under sommaren 2009 ytterligare en kamerainstallation till visionsystem som levererats till SCA. Visionsystemen är levererade och installerade i SCA Hygien´s fabriker runt om Europa.

– Utan att överdriva är SCA mycket nöjda med vårt automatiska visionsystem för avsyning i mycket höga produktionshastigheter och höga kvalitets- och prestandakrav. Systemet bidrar till ökad effektivitet och kvalitet säger Lars-Åke Johansson, visionspecialist på avdelningen Industriell Automation. Vidare berättar Lars-Åke: 

– Utifrån en modulariseringsbar  teknikplattform anpassas systemen för varje enskild maskintyp och produkt. Under hösten kommer ytterligare utvecklingssteg att genomföras för nästa generation.

För ytterligare information, kontakta:
Lars-Åke Johansson, visionspecialist, Consat Engineering AB
Telefon: +46 31 340 00 00

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment