Första uppdraget inom vågkraft

consat wave energy device

Vigor Wave Energy AB utvecklar ny spännande teknik där 200 meter långa slangar fyllda med luft och vatten ska utvinna energi ur vågor till havs. Principen bygger på ett för vågkraften helt nytt koncept där man bygger elastiskt och följer med vågorna, istället för att dimensionera kraftverken för att stå emot vågorna.

Konstruktionen är enkel och man använder luft och vatten för att skapa ett tryck i en slang som flyter på ytan. Trycket byggs upp genom att de vatten- och luftpelare som bildas i slangen följer vågrörelsen. Trycket ackumuleras med varje våghöjd som i slutändan blir väldigt högt. Detta används för att driva en turbin.

Enligt Andreas Albertsson, som är VD för Vigor Wave Energy AB, trivs systemet bäst lite längre ut till havs där det finns större böljande vågor. Gärna i anslutning till någon vindkraftpark så att det går att utnyttja samma infrastruktur för att få in elen till land.

Consat SES uppdrag innefattar att nu under hösten supportera med teknisk expertis till det beräkningsarbete och de CFD-datorsimuleringar som skall genomföras för att verifiera och optimera tekniken. Målsättningen för Vigor Wave Energy AB är sedan att ta fram en mindre prototyp och testa den i en bassäng under nästa år. Även i denna fas kan det bli aktuellt för Consat SES att bidra med kompetens, primärt då med testledning och att driva projekteringsarbetet.

“Möjligheterna för tekniken är mycket stor om den fungerar, både kommersiellt och miljömässigt tack vare sin enkelhet.” säger Daniel Ehrnberg som startade projektet VIGOR 2006, numera anställd på Consat SES.

Kontaktperson:
Anders Nordelöf
Consat Sustainable Energy Systems, Göteborg
anders.nordelof@consat.se
031 3400033
0730 200007

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment