Första uppdraget till Ryssland!

Industriell Automation gör sin första affär med Visionsystemet CQV till Ryssland. -Det är kul att systemet har fått uppmärksamhet även utanför Europa säger Andres Svensson ansvarig produktägare. Systemet skall användas för högprestandaavsyning och kvalitetskontroll till en nybyggd och modern produktionsanläggning för konsumtionsvaror.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment