Krönika Q3 2021 – Framgång genom Innovation

robothand holding the earth

Framgång genom Innovation

Att genom nya idéer skapa försprång och därav nya affärsmöjligheter är för många bolag själva drivkraften kopplat till innovation. Det är svårt och det är många steg som måste klaras av på vägen från en idé till en lönsam produkt, arbetssätt eller system. Ofta tar det längre tid än man trott och inte sällan blir det på ett annat sätt än så som man först tänkte. I dialog med kunder och/eller intressenter föds ofta nya tankar och insikter.

Att som bolag kännetecknas som innovativt är i mångt och mycket en fråga om ens mindset. En inneboende ambition att vilja särskilja sig som extra framstående och där det är ok att man får misslyckas, för vågar man inte kan man aldrig vinna.

Det är det främsta skälet till att jag valt att arbeta på Consat i mer än 25 år. Känslan att inget är omöjligt och att inte behöva begränsa sig till ett smalt teknikområde eller marknadssegment slår helt enkelt det mesta.

För att kontinuerligt och inte bara sporadiskt kunna ta dessa extra steg måste man i grunden ha en kompetent, lönsam och stabil verksamhet men också att man skapar fler ”kanaler” för innovation inom sin organisation.

På Consat sker innovation både inom respektive dotterbolag, på gruppnivå och dessutom har vi som bekant skapat ett bolag dedikerat till innovation, Consat Innovation Partner kallat CIP.

Med CIP ökar vi vårt fokus på att skapa volymsaffärer kopplat till IP och licenser samt att vi skapar en naturlig ingång för bolag som vill ha hjälp att lyfta sina produkter till en ny nivå. Vi agerar alltifrån rådgivare till att vi investerar tex via ”sweat eguity” och att vi genomför komplexa utvecklingsprojekt.

Timing är en viktig parameter när det handlar om att sälja in nya idéer. Är man för tidig ökar svårigheten radikalt och är man sen in i ett område så har kunderna ofta gjort sina teknikval och investeringar som man ogärna vill riva upp.

För tillfället och förhoppningsvis under lång tid, finns ett stort innovationsunderskott inom hållbarhet. Det sker en kraftig omställning mot elektrifiering, vätgas är på väg, återvinning i stället för att utvinna nytt ökar osv. Till detta sker en kontinuerlig effektivisering och ökad automation av allt ifrån produktion, livsmedelsodling till transporter och handel genom digitalisering och AI.

Det må så vara att innovation är bra för våra affärer men nu handlar det också om att bidra och göra en impact för vår planet och framtida generationer. Stora problem löser ingen själv utan här behövs det samverkan som också är en vital del av vårt DNA på Consat.

Utmaningarna är tvivelsutan stora men man måste våga anta dom och göra det nu och inte sen.

Överlevnad genom Innovation

Martin Wahlgren, VD Consatkoncernen

Martin porträtt miljö

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment