FRAMGÅNG GENOM INNOVATION

Tack vare lång erfarenhet, fantastiska medarbetare, hög kompetens och kreativitet tillhandahåller vi unika tekniska lösningar med både bredd och djup.

Consat har en särställning på marknaden när det gäller att genomföra tvärfunktionella projekt och uppdrag.

Vi verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och ITS för Kollektivtrafik. Självständigt eller i samverkan med våra nätverk når vi resultat med entusiasm och skaparglädje.

Välkommen till oss!

Kort om Consat

Consat startades 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörshus. Bolagsgruppen växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter.

Vi är organiserade inom dotterbolagen Consat Engineering AB med affärsområdena Industriteknik och Elektronik & Systemutveckling, Consat Telematics AB som utvecklar och tillhandahåller ITS system för kollektivtrafik, Consat Data AB som arbetar med nätverks- och systemunderhåll och Consat Sustainable Energy Systems AB som genomför energieffektiviseringsprojekt inom kommersiella fastigheter.

Vi arbetar långsiktigt och i en nära relation med våra kunder, antingen på plats hos dem eller på något av våra kontor. Fokus i vårt arbete ligger alltid på kundnyttan.

VD Har ordet

Consat är ett helt unikt bolag! I förhållande till vår storlek finns det få om ens något bolag som håller på med så många utmanande och spännande utvecklingsprojekt.
I mer än 30 år har vi drivits av att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva förhållningssätt.

För oss är det viktigt att skapa långsiktiga relationer som bygger på ett förtjänat och ömsesidigt förtroende. I det ligger också att vi är tydliga med var vi själva är bra på och vad vi är mindre bra på. För att lösa avancerade och komplexa projektleveranser behöver man därför samarbeta såväl med kunder, partners och leverantörer, något som vi på Consat tvivelsutan är erkänt duktiga på.

Vår ambition är att växa kontinuerligt och organiskt i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter. Så länge det finns kunder med svåra problem kommer det att finnas behov av Consat!Consat är våra medarbetare och samtidigt som vi utvecklar våra erbjudanden mot kund är det lika viktigt att vi som bolag fortsätter att utveckla oss som en attraktiv arbetsgivare. Som anställd på Consat skall man få möjlighet att utvecklas genom utmanande uppdrag och projekt i en gemenskap som präglas av engagemang, entusiasm och passion.

Martin Wahlgren
CEO Consat AB
Värdegrund

Bolagets verksamhet bygger på våra medarbetares kompetens och vår långsiktiga relation till kunder och samarbetspartners.

Consat är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar. Vi anställer medarbetare med driv, engagemang och passion för teknik.

Som medarbetare skall man känna trygghet och trivsel på jobbet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det skall uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Consats fortsatta framgångar. En god balans mellan kön och mångkulturella bakgrunder skall i detta sammanhang ses som utvecklande och positivt för verksamheten.

Våra kunder skall vara ledande inom sitt område och ha en stark finansiell bas och en ledning som förstår vikten av att man måste utveckla sina produkter och processer för en långsiktig framgång.

Vår värdegrund bygger på:

 • Långsiktighet
 • Kompetens
 • Engagemang
 • Innovationsförmåga
 • Samarbete
Historik

Visionen från starten 1986 var ett begränsat antal ingenjörer med fokus på utvecklingsintensiva uppdrag inom området specialmaskiner. Vår slogan ”Ingenjörer med passion för teknik” beskriver väl vad som alltid har gällt i företaget. Från namnförslaget SATCON till CONSAT, på initiativ från PRV en fredagseftermiddag, så var företaget etablerat.Långsiktiga relationer till våra kunder är och har alltid varit vårt motto.

Vårt första uppdrag erhöll vi från Volvo Bussar, en kund som än idag är med oss.

Redan från början var det viktigt för oss att satsa på personalaktiviteter utanför själva verksamheten där familjen involverades i möjligaste mån. Alltför att stärka banden till företaget och skapa en god gemenskap.

Under slutet av 1980-talet anställdes ett antal ingenjörer med bakgrund inom specialmaskiner, vilket så småningom blev grunden till vår kompetens inom området. 1992 drabbades vi av stora kundförluster i samband med finans- och bankkrisen. Vi har i en positiv bemärkelse tagit lärdom av dessa tider och i vissa delar anpassat verksamheten utifrån detta.

Nyckeltal
CONSAT KONCERNEN 2017

Omsättning: 270 msk
Vinst (före skatt): 11,4 msk
Soliditet: 45,47 %
Rating: AAA

Genomgående för bolagen i Consatkoncernen är att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva förhållningssätt.

Tillväxten är organisk i kombination med att vi expanderar via fokuserade dotterbolag.

Vi strävar efter att verka inom framtidens tekniker balanserat med en stor kundbas för att nå stabilitet över tid.

Organisation
Engineering

Consat Engineering AB är en ingenjörsbyrå helägd av Consat AB. Basen ligger i Partille och satellitkontor finns i Göteborg och Stockholm.

Våra kunder värdesätter vår skicklighet inom produkt- och produktionsutveckling. Vi erbjuder enskilda ingenjörs- och specialisttjänster på konsultbasis till heltäckande förstudier med skräddarsydda projektleveranser framtagna i våra egna verkstäder.

Oavsett om du är kund eller medarbetare kommer du att uppleva det levande och kreativa samarbetet mellan teknikdisciplinerna mekanik, automation, visionteknik, industriell IT, telematik, mjukvaruutveckling, elektronikutveckling och test som en stor tillgång till din egen eller ditt företags fortlöpande utveckling.

SES

Consat Sustainable Energy Systems AB (SES) är ett helägt dotterbolag av Consat AB. Fokus ligger på energieffektivisering av kommersiella fastigheter.

Uppdragen inleds med grundläggande analyser och därefter kompletta entreprenader med garanterad energieffektivisering.

Consat SES är också exklusiva återförsäljare i Norden av en av världens mest effektiva gråvatten värmeväxlare för värmeåtervinning för duschar.

Telematics

Consat Telematics AB är helägt av Consat AB. Företaget är baserat i Partille och har dotterbolag i USA, Kanada och Norge.

Vi på Consat Telematics är specialister på telematik för fordon med fokus på system för kollektivtrafik.

Vi har stor internationell erfarenhet och erbjuder kompletta och kundanpassade ITS-lösningar för städer, regioner och operatörer.

Data

Consat Data AB är ett helägt dotterbolag av Consat AB baserat i Partille.

Consat Data är en komplett partner inom IT och våra produkter och tjänster täcker ett mycket brett spektra. Vårt ledord är problemfri drift så långt det är möjligt och vi har specialiserat oss inom bl.a. systemövervakning.

Med hjälp av vår programvara får vi realtidsinformation från våra kunders system och kan proaktivt avhjälpa eventuella problem innan de drabbar användarna. Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag.

Storleken på våra kunder varierar från en fristående dator till nätverk med hundratals arbetsstationer och servrar. Skälen till att anlita oss kan vara flera. Antingen tycker man att man är för liten för att hålla sig med en egen datagrupp, eller att man vill ha en leverantör som kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar inom IT-drift.

Consat is committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy describes how Consat collects and uses personal data about employees and other representatives of our former, current and prospective suppliers, customers and other business partners. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal data.

In case you are applying for a job position, please read our Job Applicant Privacy Policy

Consat is the responsible entity (controller) for the processing of your personal data as described herein. Please do not hesitate to reach out to gdpr@consat.se if you have any questions or comments regarding your privacy.

1. Personal information that we process

1. Personal information that we process

Consat may process the following categories of personal data about you:

 • Contact details, such as name, email address, telephone number, postal address.
 • Individual data, such as preferred language, photos, hobbies.
 • Organisational data, such as company name, job position, place of work, country.
 • Correspondence data, such as personal information provided by email, regular mail or other means. Please note that we receive any information you send to us.
 • Information on events you are taking part in, such as information related to event registration, including allergies and other food preferences.

Other data. We may also collect and process any other relevant information you share with us about yourself. For example, we may collect and process information about your interactions with us, including details about contacts, email correspondence, phone calls or contact in person (such as the date, time and subject of the conversation).

Sensitive data. We will only collect and process sensitive personal data about you (such as racial or ethnic origin, political opinions, religion, health, or the like) if there is a clear reason for doing so. Because email communications are not always secure, we encourage you to not include sensitive data in your emails to us.

2. How we gather your personal information

2. How we gather your personal information

Information you give to us. Most of the information Consat collects about you is received directly from you. You can always choose not to provide us certain information. However, some personal data is necessary in order for us to interact with our customers, suppliers or other partners for business purposes. Not providing such personal data might inhibit the managing and provision of services or products that you, or the company you represent, might expect from us.

Information we collect about you. Consat may also obtain personal data from your employer, or the company you represent. Personal data may also be collected and updated from publicly available sources and based on information received from authorities, contact information service providers and other similar reliable sources. Data updating of this kind is performed manually or by automated means.

3. How your information will be used

3. How your information will be used

Consat processes your personal data for the purposes and based on the legal bases listed below. Please note that the examples listed under each purpose are not exhaustive, and may differ depending on the nature of our business relationship.

 • To enter into and manage the business relationship. Your personal data will mainly be used to manage and take care of the business relationship between Consat, you and the company you represent. For example, we need to process personal data to fulfil our contractual and other promises and obligations to you and the company you represent. This also includes taking steps necessary prior to entering into a contract with you, or the company you represent. The legal basis for this processing is to fulfil our contractual obligations and to pursue other legitimate interests, for example our interest to enter into and fulfil agreements and to manage daily operations according to lawful and fair business practices. This is normally also in the interest of the company you represent.
 • To promote and market our services. Your name and email address may be used to communicate our services to you. For example, for the purpose of sending you our periodic newsletters, information about our services, promotional and advertising material, invitations to events. The legal basis for this processing is to pursue legitimate interest, for example our interest to market our services, to nurture our business relations and to keep you informed about our business. If you no longer wish to receive such communication, you can follow the unsubscribe instructions contained in the email received by us or contact us on gdpr@consat.se
 • To protect our legitimate business interests and legal rightsWhere required by law or where we believe it is necessary to protect our legal rights, interests and the interests of others, we may use information about you in connection with legal claims, compliance, regulatory and audit functions.
 • With your consent. We may also use information about you where you have given us permission to do so for a specific purpose not listed above. For example, with your permission we may publish personal testimonials or featured customer stories to promote our services. You have the right to withdraw your consent at any time. However, please note that this will not affect any processing that has already taken place.
4. How we share your information

4. How we share YOUR information

Consat aims to deliver great services and products that meets your needs and expectations. This means sharing information with trusted third parties.

 • Employees and consultants. During the course of our business relationship, your personal data will inevitably be shared with our employees and consultants. However, we will restrict access to those of our employees and consultants who need it to perform their jobs.
 • Group Companies. We may transfer information about you to other Consat group companies for purposes connected with our relationship with you and the company you represent.
 • Netgroup Companies. Consat is a part owner of Netgroup Engineering AB and works in close collaboration with its network of technology companies www.netgroup.com. For the purpose of providing our services and to offer other affiliated services to you, we may share information about you with other companies in the Netgroup network.
 • Suppliers and subcontractors. Your personal data may be transferred to or shared with third parties, in the ordinary course of business and to the extent required by the business relationship between Consat, you and the company you represent. For example, we may engage suppliers, subcontractors or other third parties to help provide products and services to you, or the company you represent.

We may also engage service providers that supply services to us which require the processing of personal data. For example, marketing agencies, database service providers, hosting and backup service providers, email service providers and others.

Please note that our suppliers and subcontractors are not authorised to use or disclose your personal data except as necessary to perform services on our behalf, or to comply with legal requirements.

 • Legal obligations. Sometimes legal obligations may require us to share information about you, for example if required by law or legal process, or due to law enforcement agencies following an appropriate request.
 • Business transfers. We may share or transfer your personal data in connection with any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.

Other parties. We may also share your personal information where you ask or permit us to, for example where we make a referral to another company. You may also be included in conversation together with other external parties, for example in emails.

5. Where we process your personal data

5. Where we process your personal data

Consat always strives to process and store your data within the EU/EEA. However, your data may in certain situations be transferred to, and stored at, a destination outside of the EU/EEA territory.

Please note that privacy laws in countries outside of the EU/EEA may not be the same as, and in some cases may be less protective than, privacy laws in your country. Consat will however take all steps necessary to ensure that adequate safeguards (for example, EU standard Model Clauses and Privacy Shield) are in place to protect your personal information and to make sure it is treated securely. You can contact us for information about the applicable safeguards.

6. How long we keep your information

6. How long we keep your information

Consat keeps your personal data only as long as necessary to fulfil the purposes for which is was collected. How long this is depends on the type of information collected. We regularly review our need to keep data, taking into account applicable legislation.

Generally, we need to keep most of your personal data during our contractual or business relationship with you and the company you represent. Normally, we also need to keep your personal data for a period thereafter due to warranties or other claim periods related to a contract or order. Your data may also be stored for a longer period if required by applicable statutory retention periods, such as tax and accounting rules.

7. Your rights

7. Your rights

You have the right to request information about our processing of your personal data and request a copy of such personal data. You are also entitled to have incorrect data about you corrected and you may be entitled to have your personal data deleted, for example if the personal data is no longer necessary for the purpose it was collected. You also have right to object to processing based on legitimate interest and request that processing of your personal data should be limited. In certain situations, you also have the right to transfer your personal data to another controller.

8. Updating your personal information

8. Updating Your Personal Information

Consat is constantly trying to ensure that the information contained in our records is both accurate and current. If your personal information happens to change, please keep us informed of such changes.

9. Changes in this privacy policy

9. Changes in this privacy policy

Since our business and organisation may change over time, this privacy policy may need to be updated periodically to reflect such changes. You will be informed of any significant changes (for example by email), but we also recommend that you review this privacy policy from time to time to ensure you are aware of any amendments made.

10. How to contact us

10. How to contact us

Consat is the responsible entity (controller) for the processing of your personal data as described above. Consat is subject to Swedish data protection legislation, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

If you have any questions or comments on this privacy policy or about our use of your personal data, please contact us at gdpr@consat.se or you can contact us at:

Consat AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sweden

Phone +46 31 340 00 00

11. Complaints

You have the right to lodge a complaint to the Swedish Supervisory Authority, Datainspektionen, if you believe that we have not complied with our obligations regarding your personal data.

Consat is committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy describes how we collect and use your personal data when you apply for a job or get in touch with us regarding a job application. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal data.

Please read this privacy policy before submitting your application. By submitting your application, you accept this privacy policy and our processing of your personal data.

Consat is the responsible entity (controller) for the processing of your personal data as described herein. Please do not hesitate to reach out to gdpr@consat.se if you have any questions or comments regarding your privacy.

1. Personal information that we process

1. Personal information that we process

During the recruitment process, we will collect and process personal data about you. Depending on the circumstances, such personal data may include the categories of data listed below. Please note that the examples listed under each category are not exhaustive.

 • Contact details, such as your email address, telephone number and postal address.
 • Individual data, such as your name, gender, date of birth, personal identification number, photo or other identifier, marital status, preferred language, nationality, passport information, food preferences, hobbies.
 • Professional skills and application data, such as skills and competencies, language capabilities, resume, cover letter, previous and relevant work experiences, other experiences, academic background, grades, transcripts, professional certifications, job preferences and type of employment sought, references, letter of recommendations and any other information you include in your application.
 • Interview and reference data, such as notes taken during interviews and from references, assessments of capabilities, current and historic salary details together with salary and benefits expectations, and any other information you or your references provide us with.
 • Test data, such as information and results from any tests you perform during the recruitment process, for example related to your personality, intelligence and skills.
 • Correspondence data, such as personal information provided by email, regular mail or other means, letters of offer and acceptance of employment.

Other data. We may also collect and process any other relevant information you share with us about yourself in the course of your application. Please note that we receive any information you send to us.

Sensitive data. We will only collect sensitive personal data (such as racial or ethnic origin, political opinions, religion, health, or the like) if there is a clear reason for doing so. For example, if you have physical limitations or special needs that require us to make specific considerations during the recruitment process. We do this to enable our candidates to apply for jobs with us and to ensure that we comply with regulatory obligations placed upon us with regard to our hiring. Because email communications are not always secure, we encourage you to not include sensitive data in your emails to us.

2. How we gather your personal information

2. How we gather your personal information

Information you give to us. Most of the information Consat collects about you is received directly from you, for example from your application and during interviews. You can always choose not to provide us certain information. However, not providing requested personal data may affect or prevent us from evaluating your application or consider you as a candidate.

Information we collect about you. Consat may also collect personal data about you from third parties, such as professional recruiting firms, your references and prior employers. Sometimes we may also obtain personal data from publicly available sources, such as your profile on LinkedIn, Facebook and other publicly available information.

3. How your information will be used

3. How your information will be used

Consat will process your personal data in a conventional and regular recruitment manner. For example, we may need to process your data to enter into a contract with you regarding the employment. This also includes taking steps prior to entering into a contract with you.

Consat also have a legitimate interest in processing your personal data during the recruitment process and for keeping records of the process. Processing data from job applicants allows us to manage the recruitment process, assess and confirm a candidate’s suitability for employment and choose between candidates.

Consat will process your personal data for the following purposes:

 • To manage all aspects of the recruitment process. Your personal data will be used to manage your job application, to assess qualifications and evaluate performance in interviews and tests, determine eligibility for initial employment, including the verification of references, qualifications and performance.
 • To communicate with you. Your personal data (e.g. your email and phone number) will be used to communicate with you before, during and after the recruitment process. For example, in order to schedule interviews and tests, provide you with feedback and inform you of other open positions at Consat.
 • To consider you for other positions. We may use your personal data to consider you for other positions than the one you are applying for, or for potential future roles. If you are not interested in any other positions, please reach out to us and let us know you wish to be excluded.
 • To comply with legal obligations and legal process. We may need to process your personal data to ensure that we are complying with our legal obligations. For example, we need to check a successful applicant’s eligibility to work in Sweden before employment starts. We may also need to process data your personal to respond to and defend us against legal claims.
 • To manage your employment with us. In the event of your application resulting in the offer and your acceptance of a position at Consat, the data collected will become part of your employment record and will be used for employment purposes, in accordance with our employee privacy policy.
4. How we share your information

4. How we share YOUR information

Consat may share your personal information with our employees and other trusted parties, to the extent required to manage the recruitment process:

 • Our employees. Your information will be shared internally for the purposes of the recruitment process, and to manage our daily business operations. However, we will restrict access to those of our employees who need it to perform their jobs, such as individuals performing administrative functions, HR and any other members of staff involved in the recruitment process.
 • Consat Group Companies. We may share your personal information with our group companies for purposes connected with your application or the recruitment process.
 • Service providers. We may transfer or share your personal data with suppliers and subcontractors that supply services to us which require the processing of your personal data. For example, third party service providers may provide us with recruiting software systems or assist us in the recruiting process, including interviewing, administering tests and evaluating candidates. We may also engage legal and other professional advisers. Please note that our suppliers and subcontractors are not authorized to use or disclose your personal data except as necessary to perform services on our behalf, or to comply with legal requirements.
 • Legal purposes. Sometimes legal purposes may require us to share information about you, for example if required by law, legal process or to respond to lawful requests from law enforcement agencies, regulatory agencies, and other public and government authorities.
 • Other parties. We may also share your personal information where you ask or permit us to. For example, we may share necessary information about you with the references you have provided, to make any necessary reference checks.
5. Where we process your personal data

5. Where we process your personal data

Consat always strives to process and store your data within the EU/EEA. However, your data may in certain situations be transferred to, and stored at, a destination outside of the EU/EEA territory.

Please note that privacy laws in countries outside of the EU/EEA may not be the same as, and in some cases may be less protective than, privacy laws in your country. Consat will however take all steps necessary to ensure that adequate safeguards (for example, EU standard Model Clauses and Privacy Shield) are in place to protect your personal information and to make sure it is treated securely. You can contact us for information about the applicable safeguards.

6. How long we keep your information

6. How long we keep your personal data

Consat keeps your personal data only as long as necessary for the recruitment process. However, we may keep your personal data up to two years after the position has been filled. The reason for this it that we may need to show that the hiring process was non-discriminatory.

We may also keep and use your personal data for a limited period of time to consider you for potential future roles. If you are not interested in any other positions than the one you are applying for, please reach out to us and let us know you wish to be excluded. Your application will be saved for this purpose as long as you are considered an interesting candidate, but no longer than twelve (12) months. However, we may contact you to ask if you want to review and update your application to continue to be included in our pool of potential candidates.

If your application has been successful and you are hired, the data collected will become part of your employment record and will be used for employment purposes, in accordance with our employee privacy policy.

7. Your rights

7. Your rights

 • Right to object. You have right to object to processing based on legitimate interest. This means we may no longer process the personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests. You can always contact us for more information on the balance test that has been made.
 • Right to access and transfer your data. You have the right to request a transcript of personal data processed by us, and additional information on how the data have been collected, processed, shared, etc. The first transcript may be requested free of charge. You may also be entitled to transfer your personal data to another controller.
 • Right to rectification. You have the right to correct inaccurate or incomplete information about yourself.
 • Right to erasure. You have the right to request that we delete personal data about you, for example if the data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or otherwise processed, or if there is no legal basis for processing the data.
 • Right to restriction. You are entitled to request that the processing of your personal data should be limited until inaccurate or incomplete information about you has been corrected, or until an objection from you has been handled.
 • Right to withdraw your consent. You may at any time withdraw any consent you have given us. However, please note that it will not affect any processing that has already taken place.

Please note that legal rights or obligations (such as privacy and confidentiality legislation) may prevent us from disclosing or transfer all or part of your information, or from immediately deleting your information.

8. How to contact us

8. How to contact us

Consat is the responsible entity (controller) for the processing of your personal data as described above. We are subject to Swedish data protection legislation, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

If you have any questions or comments on this privacy policy or about our use of your personal data, please contact us at gdpr@consat.se or you can contact us at:

Consat AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille
SWEDEN

9. Complaints

You have the right to lodge a complaint to the Swedish Supervisory Authority, Datainspektionen, if you believe that we have not complied with our obligations regarding your personal data.

Vår verksamhet är inriktad på att tillhandahålla kompetens och personal för teknisk konsultation samt nyckelfärdiga projektlösningar till våra kunder.

Vår verksamhet och våra tjänster ska visa på professionalitet och god miljöhänsyn och ska ha sådan kvalitet och miljöprestanda att våra kunders och övriga intressenters krav och förväntningar till fullo uppfylls.

Vi ska ha ett medvetet miljöarbete och minska vår och våra kunders miljöbelastning och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att kontinuerligt arbeta med utveckling av ledningens och personalens kompetens samt företagets verksamhet och utbud håller vi en hög nivå med ständiga förbättringar som resultat.

Consat är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Produkt-och systemutveckling inom industrin är komplexa områden som kräver expertis av många olika slag.

Tack vare ett nära och mångårigt samarbete i nätverk som kompletterar Consats egen kompetens kan vi åta oss såväl stora som sammansatta uppdrag.

Netgroup Engineering

För att stärka vår leverans mot fordonsindustrin var Consat med och grundade Netgroup Engineering AB 1999

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag. Netgroup fokuserar på fordonsbranchen och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Consat är med som en av Lindholmen Science Parks delägare. Under mer än 10 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Ericsson

Consat och Ericsson har bildat ett partnerskap med fokus på affärer inom ITS för kollektivtrafik och smarta städer.

Consat Telematics är idag nordens största bolag inom området och ihop med Ericsson globalt offensiva satsning inom Networked Society kan vi kombinera bolagens respektive styrkor för att tillsammans nå större och fler affärer.

Volvo Bussar

Sedan 2005 har Consat och Volvo Bussar AB ett fördjupat partnerskap inom utveckling av telematiksystem.

Tillsammans har vi idag telematiksystem i de flesta av jordens världsdelar . Systemen används för att förbättra och effektivisera kollektivtrafik för såväl bussoperatörer som trafikhuvudmän.

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.