Produktutveckling är ett av Consat starkaste områden. Vi är verksamma inom utveckling av elektronik, mjukvara, mekanik, telematik och IT. Vår styrka är framförallt att ta oss an tvärfunktionella produktutvecklingsprojekt som inbegriper flera teknikområden. Med vår gedigna kompetens inom produktionsutveckling har vi stor kunskap i att utforma produkterna för att de också skall kunna tillverkas effektivt!

För oss spelar storleken ingen roll, vi klarar av hela spannet från finmekanik till tunga och stora konstruktioner t.ex. för energisektorn.

Ända sedan starten 1986 har Consat utmärkt sig i förmågan att genomföra kompletta och ofta tvärfunktionella Turnkey projekt. Till Consat vänder sig kunder som har svåra problem att lösa och där man vill ha en utvecklingspartner som kan och vill ta ansvar.

ACOEM Fixturlaser

I mer än 10 år har Consat varit mjukvaruutvecklingspartner för ACOEM Fixturlasers prisbelönta laseruppriktningsinstrument.

Grundfilosofin är att erbjuda ett intuitivt och språkoberoende användargränssnitt kombinerat med trådlösa högprecisions lasersensorer.

Höganäs

Sedan 2011 har Consat varit utvecklingspartner till Höganäs Digital Metal gällande framtagning av deras högprecisions-3D skrivare för metall.

Den första maskinen togs fram i Consats konceptverkstad och numera har man nått så pass långt att man serieproducerar avancerade produkter åt externa kunder på ett flertal 3D skrivare. Precisionen är exceptionellt hög och tekniken stöder produktion baserad på olika metaller.

https://www.hoganas.com/3dprinting/

Oxeon Textreme

I samarbete med professor Nandan Khokar har Consat varit med och utvecklat vävmaskinerna till Oxeons Textreme kolfiber.

Textreme är marknadens ledande kolfiberväv och används i de mest krävande applikationer för t.ex. Formula 1, Americas Cup, ishockey utrustning, tävlingscyklar osv.

www.textreme.com

www.Oxeon.se

Swedish Stirling

Consat är utvecklingspartner till Swedish Stirling inom mekanik, elektronik mjukvara och IT.

Vi har haft förmånen att få följa Swedish Stirling på hela resan från start up till börsintroduktion.

Swedish Stirling produkt består av en containerbaserad lösning där Swedish Stirlings stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser inom industrin.

www.swedishstirling.com

Hasselblad

Consat är utvecklingspartner till Hasselblad.

Till de nya kamerorna H6 System och X System har Consat varit med och utvecklat bland annat delar av mjukvaran.

 http://www.hasselblad.com/

AstaZero

Consat är utvecklingspartner till AstaZero för utveckling av ny test och provningsutrustning.

Tillsammans har vi utvecklat världens just nu mest avancerade vinschsystem för styrning av multipla krockmål. Vinschsystemet är synnerligen kraftfullt och kan med hög positionsnoggrannhet accelerera mål som älgar och cyklister till verklig hastighet på exceptionellt kort tid.

Det nya vinschsystemet möjliggör tester av nästa generations aktiva säkerhetssystem och självkörande fordon.

 

www.astazero.com

Produkt-och systemutveckling inom industrin är komplexa områden som kräver expertis av många olika slag.Tack vare ett nära och mångårigt samarbete i nätverk som kompletterar Consats egen kompetens kan vi åta oss såväl stora som sammansatta uppdrag.

Netgroup Engineering

För att stärka vår leverans mot fordonsindustrin var Consat med och grundade Netgroup Engineering AB 1999

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag. Netgroup fokuserar på fordonsbranchen och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Consat är med som en av Lindholmen Science Parks delägare. Under mer än 10 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Ericsson

Consat och Ericsson har bildat ett partnerskap med fokus på affärer inom ITS för kollektivtrafik och smarta städer.

Consat Telematics är idag nordens största bolag inom området och ihop med Ericsson globalt offensiva satsning inom Networked Society kan vi kombinera bolagens respektive styrkor för att tillsammans nå större och fler affärer.

Volvo Bussar

Sedan 2005 har Consat och Volvo Bussar AB ett fördjupat partnerskap inom utveckling av telematiksystem.

Tillsammans har vi idag telematiksystem i de flesta av jordens världsdelar . Systemen används för att förbättra och effektivisera kollektivtrafik för såväl bussoperatörer som trafikhuvudmän.

Vi utvecklar avancerade inbyggda system som ökar användarvänligheten och förbättrar funktionen hos en produkt eller tjänst.

Vi åtar oss kompletta uppdrag eller delprojekt med särskild tyngdpunkt på realtidssystem.

Mycket av det vi gör handlar om att styra och övervaka tekniskt komplexa och tidskritiska system, både genom inbyggda plattformar och i större miljöer.

Arkitektur

Att välja arkitektur i ett elsystem av inbyggd karaktär kräver multidisciplinär kunskap. Det spänner från hårdvara, kablage inkapsling till hårdvarunära mjukvara genom applikationsmjukvara upp till att integrera med IT system. Vi har leveranskapacitet och kunskap i alla discipliner. Ibland genom en partner såsom tex. inom kablage.

Framförallt med hjälp av egen produktutveckling har vi lärt oss att en grundläggande och funktionell arkitektur är fundamental för att kunna utveckla effektiv och hållbar kod över tid. En kodbas måste kunna underhållas och vidareutvecklas utan att skrivas om från grunden.  

Vi har en erfarenhet av arkitekturarbete i stora såväl som små produktutvecklingsprojekt.

SW utveckling

Inom Consat har vi flera agila utvecklingsteam, dels med specialisering på utveckling av mjukvara i fordon och dels för industriprodukter såsom produktions- och mätsystem. Mycket av det vi gör handlar om att styra och övervaka tekniskt komplexa och tidskritiska system, både genom inbyggda plattformar och i större miljöer.

Utifrån vad som passar bäst för våra kunder verkar vi antingen på plats eller från något av våra kontor. Själva använder vi oss av en etablerad agil process kompletterad med en beprövad verktygskedja som garanterar att våra leveranser lever upp till våra kunders krav på kontroll och spårbarhet.

Tack vare vår, inom området, mångåriga erfarenhet guidar vi gärna er som kund i den agila resan och hjälper er att som helhet arbeta effektivare i mjukvarurelaterade projekt.

Modellbaserad utveckling

Vid utveckling av större komplexa system kan modellbaserad mjukvaruutveckling vara att föredra. Fördelen är att systemeringsarbetet och arkitekturerna får en direkt koppling till koden och alla projektmedlemmar har möjlighet att få en bra översikt hur systemet fungerar.

Ibland kan dock modellering med tillhörande automatgenerering av kod lämpa sig sämre för högprestanda system med stort hårdvaruberoende.

Detta är något som våra arkitekter bedömer vid uppstart av projekt eller i förstudiefas.

AutoSAR

Consat har en lång tradition med arbete kopplat till fordonsstandarden Autosar. Vi medverkade tidigt i standardiseringsarbetet och har på senare år gjort flera implementationer av kompletta stackar.

Vi har etablerade samarbeten med produktleverantörer av Autosar komponenter och kan vägleda kunder att göra rätt val.

Elektronik

Vi utför konstruktion av såväl analog som digital elektronik. Vi kan åta oss kompletta uppdrag eller stå till tjänst med önskade resurser – vilket som passar dig som kund bäst. Tillsammans med tillverkningspartner kan vi erbjuda alltifrån prototyper till serieleveranser.

Kommunikationsbussar

Det finns många sätt att kommunicera datatrafik. Här spänner vi brett på Consat från industrins fältbussar, fordonsvärldens kommunikationsbussar till IT-världens strömmande höghastighetsdata.

I detta område kan vi ses som en heltäckande kunskapsleverantör från koncept till genomförande.

Upload Image...
BLE

Behov av tillämpningar med (Bluetooth Low Energy) BLE-teknik växer snabbt hos våra kunder. Tekniken är fördelaktig vid tillämpningar där man trådlöst vill övervaka och kommunicera mellan tex. mobila enheter och små utplacerade smarta antenner. Därav har vi utvecklat en plattform som kan användas som grund i våra kundprojekt.

Elektroniklabb

För effektiv utveckling är det viktigt att ha en närhet till test & verifieringsmöjligheter och därför  har vi investerat i egna ESD skyddade labblokaler med mät- och löd utrustning.

Consat är Nordens ledande aktör inom telematik för kollektivtrafik. Våra system och leveranser inbegriper hela spannet från fordonssystem, konnektivitet, backend och frontend för klienter, web och i appar för mobila enheter. Vi har avancerade depåsystem för att kunna hantera varianter och uppdatering av mjukvara och parametrar.

Våra plattformar är i grunden generiskt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika IoT-ändamål, t.ex. för el & hybridfordon, truckar, industrimaskiner osv.

Väl beprövade och kraftfulla plattformar, 24/7 drift, domänkunskap inom flera branscher och flera riktigt erfarna utvecklingsteam, gör Consat till en mycket kompetent partner och leverantör inom telematik och IoT.

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling inom produktutveckling. Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att leverera nyckelfärdiga systemlösningar

Verktygsbunden konstruktion

Vid produktutveckling är förståelsen av tillverkning av stort värde.

Ett av våra specialistområden är verktygsbunden konstruktion. Vi utvecklar verktyg för plastsprutning, matriser för strängpressning, vakuumformningsverktyg mm.

Flera av våra konstruktörer har dessutom tidigare arbetet som verktygsmakare vilket innebär att vi också har god förståelse för tillverkning och underhåll av verktyg vilket är av stort värde vid utvecklingsarbetet.

Upload Image...
Finmekanik

En tydlig trend är miniatyrisering. Produkter kan göras mindre än någonsin tidigare med avancerad funktionalitet och ofta med integrerad elektronik.

Consat är verksam inom alltifrån utveckling av avancerade 3D skrivare, hörapparater för implantat till finmekaniska produktionsmaskiner och framtagning av avancerade sensorer.

Plast

Vi besitter gedigen kompetens i att utveckla detaljer i plast såväl för protyper som för serieproduktion. Vår förmåga vilar på vår specialistkompetens inom verktygsbunden konstruktion.

Vi har också ett gediget nätverk av partners och leverantörer för utveckling och tillverkning av specifika nischprodukter.

Plåt

Plåt är ett av grundelementen i mekanisk utveckling och således är detta ett av Consats starka områden. Vi har erfarenhet ifrån plåtbaserad produktutveckling av allt ifrån persienner i tunnplåt till ramper och bogportar till fartyg.

Produktutveckling i plåt kräver ofta en god förståelse för hur man senare skall producera och montera. En av våra främsta styrkor är just kombinationen av produkt och produktionsutveckling!

På Consat har vi ett designteam med inriktning på användargränssnitt, interaktionsdesign och manualer.

Teamet arbetar kontinuerligt med design av våra egna produkter men nyttjas också för andra projekt och externa uppdrag.

För industridesign av fysiska produkter arbetar vi med kundernas egna designers eller med egna designpartners utifrån vad som önskas.

Consat har mer än 30 års erfarenhet av mekanikutveckling av både produkt och produktionsutveckling. Vår djupa förståelse för bägge områden gör oss till en stark utvecklingspartner över hela spannet från initiala prototyper till storskalig produktion.

 Själva eller tillsammans med våra partners har vi förmåga att också leverera såväl fysiska prototyper som nyckelfärdiga produktionslösningar.

Vid produktutveckling är Design for Assembly (DFA) och Design for Manufacturing (DFM) oerhört viktigt. På Consat sitter detta i ryggmärgen hos våra ingenjörer och det är ett självklart moment i vår utvecklingsprocess. Som utvecklingsingenjör på Consat är man också med i montaget av de produkter och maskiner som man konstruerat vilket ger en naturlig återkoppling och inte minst en ökad förståelse för produktionspersonalens arbete.

Consat anlitas ofta för att hjälpa till med att utveckla avancerade specialmaskiner för produktion. För att erhålla en attraktiv totalkostnad gäller det att finna en bra balans mellan att justera produkterna kontra hur mycket som behöver investeras i utvecklingen av själva specialmaskinerna.

Val av material är en oerhört viktig parameter vid produktutveckling avseende funktion, pris och utseende samt inte minst ur produktions och miljöhänseende. På Consat har vi tagit fram Consat Green Guideline som stöd för våra ingenjörer för att kunna utveckla mer miljövänliga produkter.

Kompositer

Med kolfiberbaserade kompositmaterial kan man erhålla konstruktioner som är både oerhört starka och samtidigt lätta.

Consat har ett ingående samarbete med flera bolag vad gäller utveckling av nya vävtekniker kring kolfiber. Tillsammans med Professor Nandhan Kohkar har vi utvecklat både de första vävmaskinerna som väver Oxeons Textreme kolfiber och nya maskiner som kan väva kolfiber i tre dimensioner, för solida block och balkar med varierande tvärsnitt.

Nutidens kunder och produkter ställer höga krav både på tids-&funktionsmässig leveransprecision.

Lägg därtill också kraven på full transparens genom hela design-/utvecklingsflödet, testmetodframtagningen samt slutliga rapporter både för implementation och testning.

 Kvalité av dagens mått mäts i leveransprecision samt fullständig kontroll av utvecklingsprocessens alla steg.

Consat har som ambition att uppfylla, men helst överträffa, kundens krav och har därför etablerat en kvalitetssäkrad process för all inhouse verksamhet.

Denna drivs genom agila metoder och kvalitén övervakas ständigt genom att vi följer (och regelbundet reviderar) våra metoder och processer.

Genom ett väl uppbyggt nätverk av tillverkare har vi förmåga att snabbt realisera våra lösningar i fysiska prototyper. Att prova under verkliga betingelser är oslagbart och ger ofta värdefull feedback till det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har ända sedan starten för 30 år sedan hjälpt våra många kunder med prototyptillverkning – allt från mindre komponenter till komplexa maskiner.

Vi har även varit med och drivit tekniken för prototypframtagning framåt då vi tagit fram en nyskapande 3D-skrivare för metallpulver tillsammans med Höganäsföretaget Digital Metal.

Konceptverkstad

Vid vårt huvudkontor i Partille har vi en större konceptverkstad för utprovning av kompletta produktionslinjer och specialmaskiner.

Vid kontoret i Stockholm har vi en konceptverkstad för montage och utprovning av verktyg och fixturer.

Att ha direkt tillgång till konceptverkstäder vid våra utvecklingscentra ger kortare utvecklingstider och bättre lösningar.

3D Skrivare

Vid produktutveckling finns ofta behov av snabb verifiering av vald läsning. Consat har införskaffat en maskin för framtagning av prototyper enligt tekniken FDM (Fused Deposition Modelling) för modeller i ABS-plast. Maskinen är tänkt att användas som service i verksamheten och för våra kunder. Modeller kan tas fram i max storlek 203x203x305mm. Utöver denna maskin har vi en egen verkstad för montage och enklare maskinbearbetning i svarv och fräs m.m.

Läs mer
Elektroniklabb

För effektiv utveckling är det viktigt att ha en närhet till test & verifieringsmöjligheter och därför  har vi investerat i egna ESD-skyddade labblokaler med mät- och lödutrustning.

Consat har en egen design- och dokumentationsavdelning som tar fram dokumentation för både interna och externa projekt.

Våra egna produkter åtföljs alltid av fullständig dokumentation i form av manualer, utbildningsmaterial, utbildnings- och marknadsföringsvideor, beskrivande illustrationer etc.

Vi har arbetat med maskinsäkerhet och CE-märkning sedan 1995 och kan hjälpa er med:

Riskanalyser (enl. Maskindirektivet, LVD och Atex)

Sammanställningar av CE-dokumentationer

Praktiska åtgärder

Rådgivning vid ombyggnader eller flytt av maskiner etc.

Upprättande av rutiner och lathundar m.m.

Kundanpassade utbildningar

Löpande konsulttjänst, Göteborg

Pär Forsberg
Business Area Manager Engineering Services CONSAT ENGINEERING AB

P: +46 31 - 340 00 57

Christian Crona
BUSINESS AREA MANAGER TESTUTVECKLING, SYSTEMDESIGN & PROJEKTLEDNING

P: +46 31 - 385 02 33

Projekt, göteborg

Jonas Williamsson
BUSINESS AREA MANAGER EMBEDDED DESIGN

P: +46 31 - 340 00 18

Löpande projekt, Stockholm

Håkan Kroksmyr
Business Development Manager Stockholm

P: +46 8 - 562 60 510

FÖLJ OSS!

DELA MED DIG!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.