Consat AB - https://www.consat.com/ http://www.consat.se/

SKF-profil på besök

Tom Johnstone, Senior Advisor to the Board of SKF, besökte Consat.

SKF presenterade nyligen sin investeringsplan för en ny avancerad produktionsenhet i Göteborg.

”Vi på Consat har samarbetat med SKF under många år och vi är verkligen stolta över att kunna bidra med vår innovationsförmåga och vår kunskap inom produktionsteknik”, berättar Jan-Bertil Johansson koncern VD och grundare av Consat.