Consat Sustainable Bio Systems

Vi blir fler och fler människor på jorden som behöver tillgång till näringsrik mat. Det sätter press på den animaliska livsmedelsindustrin som i nuläget förlitar sig på sojabönor och fiskmjöl. Detta bidrar i sin tur till skövling av regnskog och utfiskning i världshaven.

Visste du att koldioxidavtrycket från nötkött är 18 gånger större jämfört med proteinproduktion från mjölmaskar? För samma proteinmängd kräver nötkött 9700 m3 vatten och mjölmaskar endast 2,5 m3 vatten. Vi tror därför att fullvärdigt protein från insekter behöver bli en del av lösningen.

Vill du veta mer om Consat Sustainable Bio Systems? Kontakta oss här.

graph with animals
graph with animals
graph with animals
graph with animals

Jämförelse av koldioxidutsläpp, vattenanvändning,energianvändning och odlad markareal för olika proteinslag

Tillsammans med våra systerbolag kan vi leverera helt nyckelfärdiga fabriker, men likaså enskilda tekniska lösningar. Vi hjälper till att utveckla och skala upp konceptet i insektsfabriker.

Genom automatisering kan vi förenkla processen och öka lönsamheten i produktionen. Vi har den tekniska kunskapen som krävs för att gå från en forskningsanläggning till en fullskalig insektsfabrik.

Maggot
Maggot

Silning av mjölmaskar i den gamla insektsfabriken. Mycket manuellt arbete kan ersättas med en automatiserad process.

Maggot
Maggot

Vi hjälper till att skala upp och automatisera fabriken.

Referensprojekt

Tebrito, Orsa

Vi får ta del av Tebritos resa mot en produktionsanläggning i industriell skala. Projektet är vårt första projekt inom insektsindustrin och vi är stolta över att vara en del av resan. Se mer info om projektet på Tebritos hemsida.

Maggot

Råvara och produkt hos Tebrito.

MicrosoftTeams-image