Consat tar över viss utveckling och personal från Volvo Bussar

ITS4mobility är ett intelligent transportsystem som från början utvecklats av Volvo Bussar och som nu kommer vidareutvecklas av Consat. Systemet passar lika bra i nya fordon som i befintliga, oavsett vilken tillverkare de kommer från. Syftena med ITS4mobility är att förbättra trafikinformationen till passagerarna, att trafikledningen alltid skall ha en aktuell bild av trafiken och … Läs mer