Ramavtal med Fixturlaser AB

Consat tecknar ramavtal med Fixturlaser AB. Företaget tillverkar pekskärmsstyrda instrument för snabb och enkel mätning och dokumentation. Ramavtalet gäller produktutveckling och omfattar områdena elektronik, mjukvara, mekanik och projektledning.