Charmdagarna

Chalmers årliga träff med näringslivet kallas Charmdagarna. Consat deltar som vanligt på evenemanget med personer ur ledningsgruppen som kommer att berätta och besvara frågor om företaget Consat. Sedvanligt kommer årets spännande exemensarbeten att presenteras.

Utökat lokalbehov

Utökat lokalbehov i Västsverige resulterar i nya kontorslokaler på Lindholmen. Idag undertecknades ett avtal med Lindholmen Science Park som innebär att Consat öppnar ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Anledningen är i grunden en stark expansion och att vi på detta sätt kommer fysiskt närmare kunder som ex. Envac, Ericsson, Hasselblad, Imaje, Kvaerner, Volvo … Läs mer