Telematicsvalley

Den 8:e juni var Consat inbjudna som föredragshållare på Telematicsvalley där vi presenterade vår verksamhet inom telematik för kollektivtrafik.