Consat och Volvo Personvagnar beviljas pengar till utveckling av en elbil!

Consat har tillsammans med Volvo Personvagnar ansökt om pengar ifrån Energimyndigheten som delfinansiering i utvecklingen av en elbil. Torsdagen den 26 mars 2009 meddelade Energimyndigheten att projektet beviljats pengar. Consats långsiktliga satsning inom alternativa drivlinor och energisystem fortsätter därmed att bära frukt. Consat hjälper idag ett flertal kunder att utveckla effektiva hybridfordon, laddstolpar för elfordon … Läs mer