Consat/NGE utvald leverantör till Volvo Cars Corp.

Under våren har Volvo Cars Corp. valt att reducera antalet leverantörer och nu har det blivit klart att NetGroup Engineering AB valts ut som en huvudleverantör av sex. NetGroup, som Consat är delägare i, särskiljer sig mot övriga leverantörer så tillvida att NetGroup är ett nätverksbolag bestående av mindre och medelstora bolag med nischad kompetens … Läs mer