SKF Sverige får ytterligare en automatiserad specialmaskin levererad

SKF Sverige får ytterligare en automatiserad specialmaskin levererad till sin fabrik i Göteborg under hösten. Maskinen har vi som vanligt utvecklat i samarbete med SKF med en väl sammansatt projektgrupp på Consat. Utöver ökad kvalitet kommer maskinen också att bidra till en bättre arbetsmiljö för operatörer och servicepersonal. -Det är en ära att återkommande få … Läs mer

Ett 100-tal kamerainstallationer till SCA

Consat Engineering AB driftsätter under sommaren 2009 ytterligare en kamerainstallation till visionsystem som levererats till SCA. Visionsystemen är levererade och installerade i SCA Hygien´s fabriker runt om Europa. – Utan att överdriva är SCA mycket nöjda med vårt automatiska visionsystem för avsyning i mycket höga produktionshastigheter och höga kvalitets- och prestandakrav. Systemet bidrar till ökad … Läs mer