Consat tecknar unikt ramavtal med Flexlink

Consat har sedan början av 1990 levererat tjänster till Flexlink som idag är ett av värdens ledande bolag inom logistik och transportsystem för produktion med en omsättning på 1,5 Miljarder SEK.  Flexlink finns idag representerat i 25 länder för såväl komponentförsäljning som utveckling av kompletta materialhanteringssystem. I och med detta ramavtal fördjupas relationen ytterligare och … Läs mer

Ny chef för avdelningen IT & Mobilitet

Den 1 oktober 2011 tillträdde Benny Kalbratt tjänsten som avdelningschef för IT & Mobilitet på Consat Engineering AB. Benny Kalbratt kommer närmast ifrån Kappahl där han varit systemägare med beställaransvar för systemen i samtliga butiker inom koncernen. Utöver en tidigare IT-chefsroll på Lear Corp har Benny en bakgrund som management konsult inom logistik bla på … Läs mer

Consat vinner offentlig upphandling inom IT (ITS)

Consat har utsetts  som en av fyra vinnare i Trafikkontoret i Göteborgs offentliga upphandling av ITS relaterade IT tjänster! Från och med den 25 Oktober 2011 börjar avtalet gälla. ”Vi har en mångårig relation med Trafikkontoret bla i samband med att vi levererar Telematiksystemet till Västra Götaland som i realtid över vakar all kollektivtrafik. Att … Läs mer