Ramavtal med TSS

Ramavtal med TSS   Vi tackar för förtroendet! Consat Sustainable Energy Systems AB har tecknat ramavtal med Lindholmen Science Park AB vad gäller att tillhandahålla projektledare inom projektet TSS Test Site Sweden under 2012-2013. Genom vårt mångåriga engagemang inom alternativa drivlinor och specifikt elektrifierade transportsystem kan vi erbjuda projektledare med den kompetens som efterfrågas inom TSS. … Läs mer