Consat Telematics levererar LogTool till MTA i New York.

New York, December 2011: Consat Telematics har genomfört slutleverans av fordonssystem till MTA, Metropolitan Transportation Authority, i New York City. Fordonssystemen, som loggar fordonshändelser och räknare, ersätter en tidigare lösning med mindre funktionalitet. Första versionen av “Log Tool” installerades 2010. I ett uppföljande projekt under 2011 har ytterligare funktioner lagts till. Log Tool installeras på … Läs mer