Consat Data migrerar till IPv6

För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler. Dessa kommunikationsregler kallas för Internetprotokoll, förkortat IP. I dagens Internet används främst version 4 och förkortas IPv4. Eftersom antalet adresser i IPv4 är begränsat kommer framtidens Internet att tvingas använda nästa generations IP, IPv6. IPv4 och … Läs mer