Snöröjare och Sopbilar välkomnas in i ITS4mobility-familjen

Consat utvecklar på uppdrag av Kanadensiska kommunen Sudbury en, oss veterligen, unik telematiklösning. Det befintliga ITS4mobility-system för kollektivtrafiken som varit i drift i flera år kommer nu att byggas ut för att även inkludera snöplogar, sopbilar och övriga fordon i kommunen. Det unika är att dessa fordon med sina specifika behov kommer att få anpassade … Läs mer

Ekocentrum och Consat SES ordnar Workshop

Välkomna till en halvdag om du som beslutsfattare eller påverkare kan bygga upp mod och kraft för att våga ”störa” så att viktiga beslut tas för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle. Tisdag 10 juni 2014 kl 09.00 – 13.00 VÅGA – ta de beslut vi behöver… För att vi ska klara … Läs mer